نام اصلی کتاب:    A weekend to change your life: find your authentic self after a lifetime of being all things to all people

  نویسنده: جوآن اندرسون

  مترجم: رضا امیر ارجمند

 

کتاب  آخر هفته ای برای تغییر زندگی، جوآن اندرسون، نویسنده پرفروش‌ نیویورک تایمز، در این کتاب به زنان توصیه‌هایی عملی ارائه می‌کند تا با کشف واقعیت‌های خود و توانایی‌هایشان، زندگی خلاق، مستقل و رضایت بخش برای خود بسازند.

اکثر زنانی که بین سی تا هفتاد سال  دارند یک سوال را مطرح می کنند ” بعد از اینکه برای همه کس همه کار کردم، چه طور می توانم برای خودم زندگی کنم؟ ” می شنوم که بعضی هایتان می گویید: “ناممکن است، خیلی کار می برد.” و بعضی دیگر می گویید: “هیچ وقت نمی توانم  آنقدر از مسئولیت هایم بکاهم که بتوانم به پاسخ این سوال برسم.”

اندرسون بعد از سال‌ها پرداختن به نیازهای دیگران در جایگاه یک مادر و همسر، یک سال را به خودکاوی و عملی کردن آرزوهایش سپری می‌کند. سئوالاتی که او مطرح کرد و بینشی را که به دست آورد، محور اصلی تشکیل کارگاه‌های آخر هفته مشهوری شدند که اندرسون برای کمک به زنان طراحی کرد. این کتاب امکان استفاده از راهکارهای اندرسون را برای زنان فراهم می‌کند.