زبان بدن، زمانی که به‌درستی از آن استفاده کنید، می‌تواند کلید موفقیت‌تان باشد. زبان بدن به کمک‌تان می‌آید تا روابط مثبتی بسازید.

تابه‌حال آرزو کرده‌اید که ای کاش می‌توانستید ذهن دیگران را بخوانید؟ بعضی‌ از افراد به‌کمک حس ششم خود قادرند ذهن‌خوانی کنند، اما اگر حس ششم‌تان به‌قدر کافی قوی نباشد، تنها راه‌حلی که برای‌تان باقی می‌ماند این است که بر فوت‌وفن‌های زبان بدن مسلط شوید تا بتوانید ذهن دیگران را از روی زبان بدن‌شان بخوانید.

زبان بدن یکی از ابزارهای بسیار مهم در ارتباطات روزمره و تخصصی است که به آن ارتباط غیرکلامی هم می گوییم. استفاده درست از این ابزار باعث می شود در ارتباطات خود موفق تر باشیم. ما روی قسمتی از این علایم و نشانه ها کنترل نداریم – مثل زمانی که از شدت خشم صورتمان سرخ می شود- اما می توانیم در مورد بخش دیگر تمرین کنیم تا روی آن تسلط پیدا کنیم.

رفتارهای خاصی وجود دارد که همه ما می دانیم که ابروها را جابجا می کند و افراد را متهم می کنند. ایستادن بیش از حد نزدیک با کسی که در حال صحبت کردن هستید و دست دادن ضعیف، همه نمونه هایی از رفتارهایی که دیگران مد نظر قرار می دهند. به خصوص در کسب و کار، برای جلوگیری از مشکلات معمول و پیروی از قوانین و مقررات بسیار مهم است، مخصوصا زمانی که در محیط خارجی قرار دارد. اطلاعات زیر را ببینید.

اشتباهات زبان بدن