نام اصلی کتاب: Toxic people

نویسنده: لیلیان گلاس

مترجم:  نهضت صالحیان – مینا فتحی

فرد سمی کسی است که زندگی شما را زهرآلود می کند، در زندگی شما نقش حامی ندارد، کسی است که از دیدن پیشرفت و موفقیت شما خوشحال نمی شود، کسی است که برای شما آرزوی بهترین ها را ندارد؛ و در مجموع به طور مستقیم یا غیر مستقیم، سعی می کند سد راه شما در مسیر رسیدن به موفقیت و اهدافتان شود. محتوای کتاب آدم‌های سمی در دو بخش کلی دسته بندی شده است. قسمت اول شامل آزمون تشخیص و شناسایی افراد سمی و دسته بندی افراد سمی به سی نوع متفاوت است، که شما را قادر به تشخیص افراد سمی اطرافتان می کند. و تا حدی در می یابید که چرا این افراد این گونه اند. در بخش دوم، به شما ده فن آموخته می شود تا با به کارگیری آنها قادر باشید به شکل مؤثر با یک فرد سمی مقابله کنید و دیگر ناچار به درون ریزی احساسات منفی خود نباشید. همچنین شما بعد از مطالعه و به کارگیری  کتاب آدم‌های سمی قادر خواهید بود روابط خود را با یک فرد سمی بهبود بخشید یا برای همیشه او را از دایره ی معاشران خود کنار بگذارید.

 

 آنچه در این کتاب  می خوانید:

 • مقدمه نویسنده
 • مقدمه مترجم
 • فصل اول: آیا فردی سمی در زندگی شما وجود دارد؟
 • فصل دوم: رفتارهای سمی
 • فصل سوم: چه چیزی باعث می شود افراد سمی در برخورد با دیگران این گونه برخورد کنند؟
 • فصل چهارم: روش های شناسایی افراد سمی
 • فصل پنجم: سی نوع مختلف افراد سمی
 • فصل ششم: ده شگرد برای رویارویی با افراد سمی
 • فصل هفتم: مناسب ترین شیوه ها برای مقابله با هر دسته از افراد سمی
 • فصل هشتم: انتخاب شیوه های برخورد با توجه به جایگاه آن فرد
 • فصل نهم: راه های مقابله با خشم و آسیب ناشی از رابطه ی سمی
 • فصل دهم: مجموعه علائم ظاهری افراد سمی
 • فصل یازدهم: بهبود روابط و برقراری رابطه ی مجدد با فرد سمی
 • فصل دوازدهم: رها شوید و به دنبال زندگی تان بروید

 

 

گردآوری شده  در خانه موفقیت | TFETIMES