مدیران و کارآفرینان در سازمانها و جامعه برای حضور واقعی و موفق ، نیاز به الگوهای روز و پیش بینی آینده دارند . بی شک مهمترین عنصر در موفقیت سازمان ها در حوزه اقتصادی و سایر حوزه ها در جهان امروز  تکنولوژی است .

برخی از تکنولوژی به عنوان  موتور توسعه  یاد می کنند . تکنولوژی به یک عامل برتری در رقابت بین شرکت ها و حتی کشورها شده است ، به طوری که امروزه علاوه بر تولید سرانه کشورها ، استانداردهای دیگری با نام توسعه یافتگی با محوریت تکنولوژی نیز در گروه بندی کشور نقش یافته اند .

در دنیای کار نیز پرهیز از تغییرات رو به جلو ، محافظه کاری و ترس از عوامل ناشناخته باعث مرگ زود رس کسب و کار می شود .

به عنوان مثال اگر کارکنان یک شرکت هر روز و به مدت چند سال یک کار را در یک محل با همان همکاران قدیمی و با همان روش قدیمی انجام دهند ، در حال اداره یک شرکت مرده خواهند بود .همانطور که می دانید در چند دهه اخیر فناوری باعث تغییرات عمده در بسیاری از روندهای صنعتی شده است . مثلا قبل از اختراع تلفن، ما مجبور بودیم در همان زمان برای برقراری ارتباط در زمان واقعی – و قبل از اینترنت، ما مجبور بودیم که در همان ساختمان باشیم تا طرح ها، ایده های جدید و یا اسناد دیگر را به اشتراک بگذاریم.

همکاری همیشه یک هدف در حال حرکت است و در زمان های مدرن نباید تعجب کرد که نوآوری های تکنولوژیکی آینده همکاری میان افراد را تغییر می دهد در اینفوگرافی زیر این مورد بررسی می کنیم.

آینده همکاری