محققان از ترکیب روش هایی مانند امواج اولترا سونیک، مهندسی ژنتیک و داروها ی سنتتیک برای خاموش و روشن کردن نورون ها در مغز موش ها استفاده کردند. محققان در کالتچ یک روش غیر انسدادی را طراحی کرد که از آن برای کنترل بخش خاصی در مغز موش استفاده کردند. این تکنیک در اوایل این هفته در ژورنال مهندسی بیو پزشکی طبیعی منتشر شد و در آن از امواج اولتراسونیک با مهندسی ژنتیک و ترکیبات صنعتی برای فعال کردن یا مهار کردن نورون ها استفاده کردند. در حالی که در حال حاضر روش طراحی شده فقط در موش ها امتحان شده است، اما این امید وجود دارد که بتوان با کاربرد آن در مغز انسان به بخش هایی از مغز که نمی توان با جراحی به آن دسترسی پیدا کرد، رسید. با استفاده از امواج صوتی و تکنیک های ژنتیکی شناخته شده، ما می توانیم برای اولین بار با این روش غیر انسدادی نواحی های به خصوصی از مغز را کنترل کنیم و نورون های فعال در آن بخش را خاموش و روشن کنیم. Mikhail Shapiro همکار ناشر این مطالعه در یک تیتر این را بیان کرده است. در حالی که محققان چندین روش جدید را در علوم اعصاب به کار گرفته اند تا به آن ها این اجازه را بدهند تا بدین وسیله مدار های مغزی را دستکاری کنند، بیشتر نیاز ها به تکنیک های تهاجمی مانند جراحی استریوتاکسیک، که می تواند موجب آسیب به بافت ها شود و همچنین در طولانی مدت منجر به بروز پاسخ های ایمنی می شود. این گفته را نورولوژیست ها Caroline Menard و Scott Russo به ترتیب از دانشگاه پزشکی لوال و مدرسه ی پزشکی مونت سینای در همکاری با هم در یک مقاله خبر و دیدگاه بیان کرده اند. همچنین روش های سنتی با کاربرد رویکرد های دارویی که برای درمان مغز نیاز هستند می تواند باعث بروز یک سری عوارض جانبی شود. برای جلوگیری از این مسائل تیم کالتچ اولین تزریق میکرو حباب ها را به عروق خونی موش ها تزریق کردند، و سپس حباب ها را با امواج فراصوتی در مناطق خاص مغز ایجاد کردند تا یکسری موانع و مکان هایی را در محل هایی از مسیر های خون مغزی ایجاد کنند. سپس محققان از این حفره ها استفاده کردند تا بتوانند با کمک یک وکتور ویروسی ژن ها را برای یک پروتئین مهندسی شده استفاده کنند تا بدین وسیله گیرنده های اختصاصی را برای فعال سازی داروها طراحی و فعال کنند. در این مورد این گیرنده ها می توانند به دارو های سنتتیک پاسخ دهند که آن ها clozapine – N – oxide هستند. یک بار که یک ژن دریافت شده است، تیم قادر به فعال کردن و مهار کردن نورون ها می باشد. برای اثبات تحقق این مقاله دانشمندان از آن برای غیر فعال سازی حس درد در حیوانات استفاده کردند.

به گفته ی Jerzy Szablowski از همکاران مطالعه در یک تیتر ؛ این روش برگشت پذیر است. شما می توانید از این دارو ها برای غیر فعال سازی نورون های یک بخش از مغز استفاده کنید اما با گذشت زمان این اثر از بین می رود و به حالت قبل باز می گردند و سلول ها دوباره فعال می شوند. محققان امیدوارند تا بتوانند این تکنیک را در کنترل بیماری های مغزی در مدل های حیوانی نیز تست کنند بر اساس یافته های حاصل از مطالعه. ولی در کل بر اساس گفته های مهندس پزشکی زیستی الیسا کونوفاگو از دانشگاه کلمبیا، نیاز است تا تحقیقات بیشتری در این زمینه و روی مدل های حیوانی بیشتری صورت بگیرد تا بتوان همه ی اثر های جانبی احتمالی را بررسی کرد و دریافت.

 

 

 

 

منبع: THE-SCIENTIST
ترجمه شده در گروه مجله بیستک به قلم رویا رجایی