اصطلاحات و عبارات تخصصی بسیاری در زمینۀ بازاریابی به وجود آمده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این اینفوگرافی شما با اصطلاحات اختصاری بازاریابی که هر بازاریاب و متخصصی باید بداند آشنا خواهید شد.

اصطلاحات اختصاری بازاریابی