نام اصلی کتاب: rework

نویسنده: جیسن فرید و دیوید هاینمر هانسن

مترجم: بهرنگ نوروزی نیا

باز انجام یک کتاب متفاوت کسب و کار برای آدم های متفاوت است از آنهایی که هیچگاه رویای آغاز یک کسب و کار را نداشته اند تا آنهایی که اکنون یک شرکت کامیاب دارند و آن را اداره می کنند.

باز انجام ، برای کارآفرینان بزرگ است، آنهایی که در هدفشان مصمم هستند و بهترین جهان کسب و کار را دارند. آدم هایی که احساس می کنند که زاده شده اند تا کاری آغاز کنند، آن را هدایت کنند و کامیاب شوند.

باز انجام همچنین برای صاحبان کسب و کارهای کوچک است. آنهایی که ممکن است بهترین نباشند ولی همچنان کارشان در مرکز زندگی شان است.کسانی که راهی را می جویند تا بتوانند کار بیشتری انجام دهند و بهتر کار کنند.

باز انجام حتی برای کسانی است که گرفتار کارهای روزانه اند و همیشه آرزو داشته اند تا کسب و کار خودشان را داشته باشند.شاید کاری را که انجام می دهند دوست داشته باشند ولی رئیسشان را دوست ندارند. یا شاید خسته شده اند.آنها می خواهند کاری که دوست دارند انجام دهند و با آن پول در بیاورند.

در پایان، باز انجام برای همه کسانی است که که هیچگاه نیندیشیده اند که مستقل شوند و کسب و کار خود را راه بندازند. شاید می اندیشند که برای این کار ساخته نشده اند.شاید می اندیشند که زمان، پول و باور لازم را ندارند.شاید آنها می ترسند که آغاز کنند.یا شاید می اندیشند که تجارت واژه کثیفی است.هر دلیلی که داشته باشند، این کتاب برای آنها نیز است.

 ویدئو این کتاب را مشاهده نمایید.


آنچه در این کتاب می­خوانید:

 • پیشگفتار
 • پیشگفتار مترجم
 • نخست
 • واقعیت تازه
 • از سربازکردنی‌ها
 • جنبش
 • پیشروی
 • محدودیت‌ها را بپذیرید
 • باروری
 • توهمات توافق
 • هماوردان
 • فرگشت
 • پیشبرد
 • به کارگیری
 • مهار آسیب
 • فرهنگ
 • سرانجام

گردآوری شده  در خانه موفقیت | TFETimes