شاید مهم‌ترین منبع درآمد امارات متحده عربی از راه نفت باشد ولی این کشور به تازگی رکورد جدیدی در کاهش وابستگی خود به نفت ثبت کرده است.

بزرگترین پروژه نیروگاه خورشیدی جهان به نام “Noor Abu Dhabi” توسط اداره آب و برق دبی(DEWA) به بهره‌برداری رسید. تولید این نیروگاه با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صورت گرفته است.

تخمین زده شده که ۳.۲ میلیون سلول خورشیدی مستقر در نیروگاه “Noor Abu Dhabi” برای ۹۰ هزار نفر برق تولید کند و انتشار کربن‌دی اکسید را ۹۸۴ هزار و ۲۰۶ تن (واحد بریتانیایی) کاهش دهد.

این نیروگاه ظرفیت تولید ۱.۲ گیگاوات برق را دارد.

این میزان کاهش آلودگی معادل حذف ۲۰۰ هزار ماشین از جاده‌هاست.

واقعیت امر این است که امارات هنوز هم به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است.

ولی اخیراً قصد دارد محصولات نفتی را برای تعادل بازار کاهش دهد.

سازمان آب و برق دبی قصد راه‌اندازی یک پروژه نیروی خورشیدی ۲ گیگاواتی را دارد.

عربستان سعودی هم برای راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی ۲.۶ گیگاواتی در مکه موافقت کرده است.

منبع: ایسنا