در میان تمام ساختارهای داده ای فناوری دفاتر توزیع شده ، در حال حاضر یکی از امکاناتی که خیلی معروف است بلاک چین می باشد. یک پایگاه داده توزیع شده که با حفظ یکپارچگی داده ها یک سیستم حسابداری مشترک ایجاد می کند. گره های توزیع شده جهانی که با خطوط ارتباطی به صورت نقطه به نقطه باهم ارتباط دارند و با یک پروتکل خاص ارتباطی شامل پیام هایی که بین گره ها ردو بدل می شود و برای یافتن نقطه مورد نظر می باشد.

هنگامی که مطابق با پروتکل هایی که وجود دارد یک ورودی جدید به توافق می رسد همراه با ورودی های دیگری که توافق شده در همان زمان بسته بندی و تثبیت می شود. این بسته معاملاتی به وجود آمده و همین طور خروجی تابع هش آخرین بلوک، به “بلوک” جدید مهر و موم می شود و این بلوک به زنجیره ای طولانی از بلوک ها که قبلا تثبیت شده اند افزوده می شود. تمام پرونده های معتبر به صورت متوالی و پی در پی در این ساختار ارتباطاتی قرار می گیرند. سوابق داده های زنجیره ای امضا شده، امنیت، ناشناس بودن، و یکپارچگی داده ها را فراهم می کنند، بدون این که برای این معامله نیازی به تایید اعتبار شخص ثالث باشد.

با استفاده از این ویژگی اصلی، بسیاری از صنایع، بدون در نظر گرفتن چالش ها و محدودیت های فنی فعلی، تکنولوژی بلاک چین را به عنوان ستون فقرات انقلابی متفاوت در آینده در نظر می گیرند. در ادامه بیشتر توضیح داده شده است.

 

 

دانلود مقاله
به قلم:سیدعلیرضا حسینی، خانم معصومه اکرمی نسب