• هفت نکته برتر در بهترین مشاغل Glassdoor در سال ۲۰۲۰ نقش های فنی را شامل می شود ، از جمله مهندسی فرانت اند (شماره ۱)  ، توسعه دهنده جاوا (شماره ۲) ، متخصص علم داده(شماره ۳)،  مدیر محصول (شماره ۴)، مهندسی دواپس (DevOps) (شماره ۵) ، مهندس داده (شماره ۶) و مهندس نرم افزار (شماره ۷). مهندسی فرانت اند بهترین کار در آمریکا است و جایگزین متخصص علوم داده است که برای چهار سال گذشته رتبه یک را  میان تمامی مشاغل کسب کرده است.
 • مدیر استراتژی بالاترین مبلغ پایه متوسط حقوق ​​را معادل ۱۳۳٫۰۶۷ دلار دریافت می کند ، پس از آن مدیر مالی با پرداخت مبلغ پایه ۱۲۰٫۶۴۴ دلار و مدیر طراحی سومین شغل با درآمد متوسط ​​با مبلغ پایه ۱۲۰٫۵۴۹ دلار است.
 • اینها و بسیاری از بین شغل های جذاب از گزارش بهترین مشاغل وب سایت Glassdoor  در سال ۲۰۲۰ و رتبه بندی های منتشر شده امروز است. در این گزارش ۵۰ فرصت شغلی بر اساس سه معیار مشخص شده است. مشاغل برتر با معیار وزنی سه عامل به طور یکسان تعیین می شود: درآمد بالقوه (حقوق پایه سالانه متوسط) ، رتبه کلی رضایت شغلی و تعداد فرصت های شغلی در Glassdoor. برای اطلاعات بیشتر در مورد روش ، لطفا گزارش را اینجا ببینید.

“این یک دهه جدید است و بسیاری از کارگران به دنبال فرصت های جدید هستند. در ژانویه ، ۲۲٪ برنامه های شغلی بیشتری در Glassdoor نسبت به یک ماه معمولی آغاز شده است.  Amanda Stansell ، تحلیلگر ارشد تحقیقات اقتصادی Glassdoor گفت. درمجموع ، در لیست ۵۰ شغل برتر ۲۰ شغل مبتنی بر فناوری وجود دارد همچنین بسیاری از مشاغل مختلف در صنایع مختلف ، نه فقط در شرکت های فنی نیز در این لیست وجود دارد. استخدام شرکت بالاترین رضایت شغلی را در بین ۵۰ بهترین شغل در آمریکا دارد. کارگران این نقش از کار بسیار راضی هستند و رضایت شغلی ۴٫۴ از ۵ را نشان می دهد. جدول زیر شغل های برتر امسال را با هم مقایسه می کند:

بهترین مشاغل پیشنهادی

در زیر ۵۰ مورد از  بهترین شغل ها در آمریکا در سال ۲۰۲۰ آمده است:

 1. مهندس فرانت اند
 • رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۹
 • تعداد فرصت های شغلی: ۱۳،۱۲۲
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار : ۱۰۵،۲۴۰
 1. توسعه دهنده جاوا
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۹
 • تعداد فرصت های شغلی: ۱۶،۱۳۶
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار : ۸۳۵۸۹
 1. متخصص علم داده
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۴٫۰
 • تعداد فرصت های شغلی: ۶،۵۴۲
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار : ۱۰۷۸۰۱

۴٫ مدیر محصول

 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۸
 • تعداد فرصت های شغلی: ۱۲۱۷۳
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار : ۱۱۷۷۱۳
 1. مهندس دواپس
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۹
 • تعداد فرصت های شغلی: ۶،۶۰۳
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار : ۱۰۷۳۱۰
 1. مهندس داده
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۹
 • تعداد فرصت های شغلی: ۶،۹۴۱
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار : ۱۰۲۴۷۲
 1. مهندس نرم افزار
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۶
 • تعداد فرصت های شغلی: ۵۰،۴۳۸
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار : ۱۰۵۵۶۳
 1. آسیب شناس زبان گفتار
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۸
 • تعداد فرصت های شغلی: ۲۹،۱۶۷
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار : ۷۱۸۶۷
 1. مدیر استراتژی
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۴٫۳
 • تعداد فرصت های شغلی: ۳۵۱۵
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار : ۱۳۳،۰۶۷
 1. مدیر توسعه تجاری
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۴٫۰
 • تعداد فرصت های شغلی: ۶،۵۶۰
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۷۴۴۸۰

۱۱- مدیر پرستاری

 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۷
 • تعداد فرصت های شغلی: ۱۲،۳۲۰
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۸۵۳۸۹
 1. مدیر منابع انسانی
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۴٫۱
 • تعداد فرصت های شغلی: ۳،۹۶۶
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۸۳۱۹۰
 1. مدیر عملیات
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۸
 • تعداد فرصت های شغلی: ۱۹،۱۹۸
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۷۰۱۸۹
 1. توسعه دهنده نیروی فروش
 • — رتبه  امتیاز رضایت شغلی: ۴٫۲
 • تعداد فرصت های شغلی: ۳،۶۳۹
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۸۱۱۷۵
 1. مدیر مالی
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۸
 • تعداد فرصت های شغلی: ۴،۰۹۱
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۱۲۰۶۴۴
 1. مدیر حسابداری
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۴٫۰
 • تعداد فرصت های شغلی: ۳۵۸۹
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۸۵۷۹۴
 1. مدیر برنامه
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۶
 • تعداد فرصت های شغلی: ۱۹،۲۸۰
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۸۷۰۰۵

۱۸- مهندس برنامه ها

 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۷
 • تعداد فرصت های شغلی: ۹،۵۵۰
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۷۶۸۵۵
 1. مدیر کلینیک
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۹
 • تعداد فرصت های شغلی: ۵،۷۶۸
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۷۰۰۰۰
 1. فیزیوتراپی
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۶
 • تعداد فرصت های شغلی: ۲۸،۸۸۶
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۷۱۴۸۳
 1. مدیر پروژه
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۶
 • تعداد فرصت های شغلی: ۳۷،۷۶۴
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۷۷۳۹۶
 1. مهندس برق
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۷
 • تعداد فرصت های شغلی: ۷،۷۵۶
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۷۷۰۳۵

۲۳- کاردرمانگر

 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۶
 • تعداد فرصت های شغلی: ۱۴٫۸۳۸
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۷۴۳۳۹
 1. مدیر تسهیلات
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۸
 • تعداد فرصت های شغلی: ۵،۸۴۲
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۷۰۱۶۰
 1. مدیر فروش
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۸
 • تعداد فرصت های شغلی: ۶،۲۷۲
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۷۰۴۸۹
 1. تحلیلگر تجارت
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۶
 • تعداد فرصت های شغلی: ۱۳،۱۸۱
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۷۳۰۲۲
 1. مهندس سیستم
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۵
 • تعداد فرصت های شغلی: ۱۶۸۵۰
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۹۲۲۲۵
 1. مدیر ارشد انطباق
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۷
 • تعداد فرصت های شغلی: ۵،۰۰۲
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۷۴۸۷۴
 1. مدیر ارشد اسکرام
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۸
 • تعداد فرصت های شغلی: ۲،۸۹۴
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۱۰۰۰۰۰
 1. مدیر تجربه مشتری
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۴٫۲
 • تعداد فرصت های شغلی: ۳،۶۰۳
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۶۶۳۲۶
 1. مدیر ریسک
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۷
 • تعداد فرصت های شغلی: ۴،۲۹۶
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۱۰۱۴۶۸
 1. توسعه دهنده نرم افزار
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۵
 • تعداد فرصت های شغلی: ۳۱،۹۰۹
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۸۰۴۲۹
 1. مهندس رایانش ابری
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۶
 • تعداد فرصت های شغلی: ۴،۶۶۸
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۱۱۰۶۰۰
 1. طراح محصول
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۴٫۲
 • تعداد فرصتهای شغلی: ۱،۹۴۶
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۱۰۲۰۰
 1. مسکن
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۴٫۲
 • تعداد فرصت های شغلی: ۷،۴۶۸
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۵۰۴۶۷
 1. مهندس مکانیک
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۷
 • تعداد فرصت های شغلی: ۵،۷۱۴
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۷۵۷۰۰
 1. استخدام شرکت
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۴٫۴
 • تعداد فرصت های شغلی: ۳،۲۷۹
 • —حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۶۵۶۰۷
 1. طراح UX (طراحی تجربهٔ کاربری)
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۸
 • تعداد فرصت های شغلی: ۳،۳۰۸
 • —حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۹۰۴۷۸
 1. مهندس  تضمین کیفیت (QA)
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۸
 • تعداد فرصت های شغلی: ۳،۳۲۱
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۸۱۶۳۲
 1. تحلیلگر مالی
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۶
 • تعداد فرصت های شغلی: ۹،۲۴۱
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۷۱۳۳۴
 1. دستیار پزشک
 • — رتبه امتیاز رضایت رضایت شغلی : ۳٫۶
 • تعداد فرصت های شغلی: ۴۵۳۷
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۱۰۹۵۸۵
 1. مهندس فروش
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۸
 • تعداد فرصت های شغلی: ۲،۸۵۴
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۸۷۶۰۸
 1. مهندس عمران
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۸
 • تعداد فرصت های شغلی: ۵،۲۷۰
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۶۵۷۰
 1. تحلیلگر داده
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۷
 • تعداد فرصت های شغلی: ۶،۸۴۸
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۶۲۹۷۳
 1. متخصص (EHS) HSE MS
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۷
 • تعداد فرصت های شغلی: ۳،۶۷۴
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۷۶۸۵۵
 1. ​​مهندس اتوماسیون
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۸
 • تعداد فرصت های شغلی: ۲،۶۵۸
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۸۵۴۵۶
 1. متخصص پژوهش
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۵
 • تعداد فرصت های شغلی: ۷،۲۵۷
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۸۵۶۱۱
 1. مدیر طراحی
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۴٫۱
 • تعداد فرصت های شغلی: ۱،۲۳۴
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۱۲۰۵۴۹
 1. مهندس شبکه
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۶
 • تعداد فرصت های شغلی: ۶،۱۳۸
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۷۱۰۲۸
 1. مشاور بهداشت و درمان
 • — رتبه امتیاز رضایت شغلی: ۳٫۹
 • تعداد فرصت های شغلی: ۱۹۶۷
 • — حقوق پایه متوسط بر حسب دلار :  ۷۹۰۶۵

منبع: فوربس
ترجمه شده در گروه مجله بیستک به قلم  آناهیتا قوامی