امروزه رسانه های اجتماعی نوع جدیدی از رسانه ها می باشند که به طور گسترده در جنبش های اجتماعی برای آموزش، سازماندهی، اشتراک فراورده های فرهنگی، ایجاد همبستگی و مانند آن ها مورداستفاده قرار گرفته است. وسعت و سرعت عمل این رسانهها در برقراری ارتباطات تعاملی، مورد توجه بسیاری از سازمانها و شرکتهای تجاری قرار گرفته است زیرا دیدن و شنیدن پیامهای این رسانه هاباعث تغییرات مهمی در رفتار اشخاص میشود. تحت برخی شرایط، این تأثیرات، ایمان، باورها، دیدگاهها و مشخصات روحی و شخصیتی آنها را نیز دگرگون میسازد و موجب تغییر تفکر آنان در امور اجتماعیمیشود. لذا سازمانها می توانند از این قابلیت ها برای پیشبرد برنامه ها، دفاع از ارزش ها و علایق خود استفاده کنند.

بنا به نظر سنجی موسسه خدمات آموزشی پیرسون، کاربرد رسانه های اجتماعی در آموزش، از جمله آموزش زبان خارجی، رو به افزایش است. اگرچه که ملاحظاتی در این مورد وجود دارد.

در کلاس های ابتدایی، غیر معمول نیست که دانش آموزی تلاش کند تا بتواند از طریق توییتر بخواند و انگیزه ای نیز برای نوشتن بیابد. از نظر معلم، ایجاد انگیزه اولین ارزش توییتر در کلاس درس است. در اروپا، این نوآوری ابتدا برای خواندن و نوشتن مورد استفاده قرار گرفت و پس از چهار سال تجربه، استفاده از مزایای دیگر آن معمول شد.

نکات لازم را می توانید از اینفو گرافی زیر کسب نمایید.

 

رسانه‌های اجتماعی در آموزش