مطالعه تجربه چین در استفاده از تکنولوژی‎‎های مالی از آنجایی حائز اهمیت است که وضعیت خلأهای موجود در نظام بانکداری چین، شباهت بسیاری با وضعیت کنونی نظام بانکی ایران دارد. بسیاری از نهادهای بین‌المللی برای توصیف وضعیت نظام بانکداری چین در دهه گذشته از القاب عقب‌مانده و توسعه‌نیافته استفاده می‌کرده‌اند. صفاتی که کم‌وبیش توصیف‌کننده وضعیت فعلی نظام بانکی ایران نیز هستند. اما رویکرد چینی‌ها در استفاده از نوآوری تکنولوژیک در نظام مالی به‌گونه‌ای است که این نهادهای بین‌المللی چین را به‌عنوان الگوی آتی استفاده از نوآوری در نظام مالی معرفی کرده‌اند. این رویکرد برای بازارهای نوظهوری چون ایران، دربردارنده این پیام است که با استفاده درست از تکنولوژی در نظام مالی دستیابی به اشکال جدید بانکداری ممکن خواهد بود. به‌خصوص اینکه ایران و چین در برخی از خلأهای ساختاری از یکسو و برخی از ظرفیت‌های توسعه نظام‌مالی مدرن از سوی دیگر اشتراک دارند. وجود برخی خلأها به خصوص در روند وام‌دهی خرد در کشور باعث بروز پدیده‌های مخربی چون موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده‌است. از سوی دیگر گسترش روز افزون استفاده شهروندان ایرانی از موبایل‌های هوشمند، این انگاره را در ذهن ایجاد می‌کند که در صورت ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای قانونی مناسب، فینتک‌ها پتانسیل بالایی در چابک‌سازی نظام پرداخت کشور و تسهیل وام‌دهی خرد (مطابق نسخه آزموده شده در چین) خواهند داشت.

با توجه به اشتراک نظام بانکی ایران و چین در برخی خلأها، الگوبرداری از رویکرد چشم‌بادامی‌ها در استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژی در نظام مالی می‌تواند پس از بومی‌سازی و بازتعریف براساس مختصات نظام مالی ایران، به‌عنوان نیروی گریز از تعادل ناکارآی موجود در نظام بانکی کشور ایفای نقش کند. این فرآیند هم به نفع مشتری نهایی است که سرویس بهتر و رقابتی می‌گیرد و هم به بانک‌ها کمک می‌کند که در شرایط سخت این روزها متمرکزتر و چابک‌تر کار کنند. بنابراین سیاست‌گذاران نظام بانکی باید بپذیرند که فین‌تک‌ها، شبکه موازی بانکی در اینترنت نیستند، بلکه فعالیت فین‌تک‌ها در یک چارچوب قانونی تنظیم‌شده، سبب تغییر مدل ذهنی و توسعه مبانی بانکداری خواهد شد. فین‌تک‌ها رقابت‌پذیری اقتصاد مالی و بهبود عملکرد سیستم مالی را فراهم می‌آورند و باعث کوتاه شدن زمان نوآوری و ارائه آن به بازار می‌شوند، در حوزه مالی شفافیت ایجاد کرده و ریسک‌ها را کاهش می‌دهند و موجب بهبود دسترسی مشتریان به خدمات مالی شده و هزینه‌ها را کاهش و سرعت را افزایش می‌دهند.

 

 

منبع: دنیای اقتصاد