تجزیه و تحلیل صورت های مالی

عنوان درس:

Financial Statements Analysis

نوع درس:نظری

اهداف کلی درس:

آشنا نمودن دانشجویان با تکنیک ها و روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی به منظور کسب اطلاعات برای اخذ تصمیمات مالی و سرمایه گذاری. با توجه به اینکه عمده اطلاعات قابل دسترس در مورد شرکت ها، صورتهای مالی آنها می باشد، درک صورتهای مالی به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا پیشبینی بهتری از وضعیت آینده شرکت داشته باشند.

اهداف رفتاری:

ایجاد یادگیری انجام تحلیل های کاربردی بر اساس صورت های مالی شرکت

سر فصل مطالب:

مروری بر تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل فعالیت های تامین مالی

تجزیه و تحلیل فعالیت های سرمایه گذاری

تجزیه و تحلیل فعالیت های عملیاتی

تجزیه و تحلیل جریان نقدی

تجزیه و تحلیل سودآوری و بازدهی

تجزیه و تحلیل اعتباری

تجزیه و تحلیل حقوق صاحبان سهام و ارزشیابی

پیشنیاز: اصول حسابداری

فهرست منابع لاتین

 

—John, J. Wild, et al, (2008),”Financial Statements Analysis”, McGraw Hill

—Wahlen, J. et al. (2010), “Financial Reporting Financial Statement Analysis and Valuation”, South-Western College Pub

—Penman, S. (2009), “Financial Statement Analysis and Security Valuation”, McGraw Hill

—Rbinson, T. et al. (2008),”International Financial Statement Analysis”, Wiley

فهرست منابع فارسی

—محسن قره خانی، (۱۳۹۲) ”مرجع شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد سازمان“، انتشارات آریانا

—فضل الله اکبری، (۱۳۹۵) ”تجزیه و تحلیل صورت های مالی با تجدید نظر“ ،انتشارات سازمان حسابرسی

—رضا تهرانی، (۱۳۹۵) ”تجزیه و تحلیل صورت های مالی“،انتشارات نگاه دانش

فهرست سایت های مرتبط

http://codal.ir                                                                           سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران

http://fipiran.com/                                                                    مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران

http://www.tfetimes.ir/                                                             مجله علم و فناوری ایرانیان

http://www.tsetmc.com/                                                           شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

http://www.investopedia.ir/                                                      فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری

http://www.investopedia.com/