نگهداری از کفش ترفندهای خاص خودش را دارد، که باید از همان روزی که خریده می شود آنها را اجرا کرد. با کمی دقت و توجه می توانید عمر و ظاهر کفش خود را تا مدت ها حفظ کنید. در اینفوگرافی زیر ترفندهایی جهت انتخاب و نگهداری کفش مطرح شده است.

 

ترفندهایی جهت انتخاب و نگهداری کفش