تکنولوژی مالی یا فینتک (Fin Tech) یکی از نوید بخش ترین صنایع در سال ۲۰۱۶ است. انقلاب فینتک، که از طریق موج استارت آپ های با مدل کسب و کار های نوآورانه، محصولات و خدمات جدید بوجود آمد، در حال تغییر دنیای مالی به سمتی بهتر است. این شرکت های فینتک به کاربر بازه ای از خدمات مالی را ارائه می دهند که زمانی در انحصار بانک ها بود. حال آیا بانک ها باید از این شکوفایی در عرصه فینتک بهراسند؟

فینتک

فینتک

در پایان سال ۲۰۱۵، Forbes اینچنین جمع بندی می کند:

“صنعت بانکداری آماده تغییر است که عوامل آن نیز استارت آپ های فینتک، محبوبیت رو به افزایش تکنولوژی زنجیره بلوکی و غلبه جوانان است. این صنعت در حال تکامل است و نیاز فزاینده ای به امنیت در برابر حملات سایبری دارد. به همین دلیل بانک ها در حال ارزیابی تهدیدات جدید و پتانسیل های ریسک تقلب هستند”.

 

منبع: کتاب Fintech Book