صنعت بیمه نیز با ارائه خدمات به بیمه گذاران برای بالا بردن سهم خود نیازمند اجرای ساختارهای مناسب مبتنی بر مطالعات و انطباق با انتظارات مشتریان خود است. نقاطی در جهان وجود دارد که رشدشان از نقاط دیگر کندتر است، ولی در نهایت جایی وجود ندارد که به بیمه  نیازمند نباشد.  فناوری اطلاعات (IT) با محوریت دانش و خردگرایی انسان و اندیشه هایش به منظور بهره برداری از اندیشه و سپردن امور تکراری و غیرخلاق به ماشین و همچنین افزایش کارآیی و آزادسازی مهارت های انسانی، در دهه های اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفته است. از آنجایی که فناوری اطلاعات به عنوان محور توسعه جوامع و سازمان ها مطرح است، بنابراین طراحی ساختار آن نیازمند ژرف اندیشی و تامل، همراه با ارائه مدل مناسب و بررسی مدل های موجود در سازمان های داخلی و خارجی است.
فناوری اطلاعات که از تلاقی الکترونیک، پردازش داده ها، ارتباطات و مخابرات حاصل شده است، باعث از میان رفتن فاصله ها و در کنار هم قرار گرفتن رایانه ها و کاربران و همچنین مکانیزه شدن سیستم های ارتباطی و افزایش ظرفیت های انتقال داده شده است. این امر تمرکززدایی، ایجاد ابرشاهراه اطلاعاتی، افزایش سرعت و کیفیت تصمیم گیری و مدیریت کارا را فراهم ساخته است. بر این اساس، فناوری اطلاعات در صنعت تغییرات اساسی را در کلیه زمینه ها دربر خواهد داشت.

در روزهایی که اغلب ما در هر سنی از خدمات اینترنتی و آنلاین در راستای صرفه جویی زمان و هزینه ، فرار از ترافیک ، رسیدن به مشغله کاری پر ساعت در تمام ساعات روز ، همچنین دقت مضاعف در خرید استفاده می کنیم ، صدور بیمه آنلاین خدمتی نوین در این زمینه می باشد که و بیمه توانسته است در تحقق همین هدف و یاری رساندن به شما کابران محترم قدمهای مثبتی را بردارد .

در اینفوگرافی زیر تکنولوژی ها مورد استفاده در صنعت بیمه بیان شده است.

تکنولوژی ها مورد استفاده در صنعت بیمه