با این تیوتوریال رایگان، مهارت­ های ضروری مدیریت پول را بیابید، که مدیریت پول، بانکداری، و برنامه ریزی بازنشستگی را پوشش می ­دهد.

مبانی مالی

۱- استراتژی­ های حل مسائل مالی

بانکداری و بازنشستگی

۲- ارزیابی چگونگی مدیریت سرمایه خود

۳- تولید بودجه

۴- اعتبار

۵- ممانعت از بدهی 

بانکداری و بازنشستگی

۶- گزینه­ های بانکداری

۷- مدیریت یک حساب جاری بانکی

۸- مدیریت یک حساب پس انداز

۹- برنامه ریزی برای بازنشستگی

۱۰- گزینه­ های سرمایه گذاری

پول در بازار

۱۱- خرید

۱۲- خرید یک خودرو

۱۳- یافتن مکانی برای اجاره

۱۴- خرید خانه

مطالب بیشتر

 

 

منبع: Gcflearnfree
ترجمه شده در گروه  TFE|TIMES به قلم مریم فقیه عبدالهی