هدف هر تجارت رقابتی، موفقیت در جذب تعداد زیادی از مشتریان است. کارآفرینان، به شکل مؤثری قادر به انجام این کار هستند اگر حوزه عملیاتی وسیع تری برای استارتاپ خود تعریف کنند.

مفهوم گسترش و توسعه ، ایده جدیدی نیست بلکه از زمان های قدیم و بوسیله تاجران سراسر جهان به کار گرفته می شده است. آنها این کار را برای گسترش مرزهای کارآفرینی شان در مکان های گوناگون انجام می دادند تا بتوانند بازارهای هدف ناشناخته را کشف کنند.

هر وقت تقاضای زیادی از طرف مصرف کنندگان وجو دارد، استارتاپ ها خود را مجبور می کنند تا پاسخگوی نیازها باشند تا رضایت خاطر مشتریان را فراهم کنند و درعوض به فروش و سود خوبی برسند. میزان تقاضای مصرف کنندگان، اصل مهم دیگری است که باید مورد بررسی قرار گیرد،

قبل از اینکه اقدام به توسعه تجارت بکنید. در حقیقت شما به عنوان یک کارآفرین، باید از تمایلات مشتری آگاه باشید زیرا جمعیت شناسی یکی از مواردی است که به شما در هدایت فروش کمک می کند و به راحتی می تواند شما را در وضعیت برد- برد قرار دهد و به موفقیت برساند. این مسئله را نباید به هیچ عنوان نادیده بگیرید.

شما باید بانکی اطلاعاتی در مورد مشتریان بالقوه خود بوجود آورید که دسته بندی شده باشد تا بتوانید مدیریت هدفمندی بر بازار عرضه و تقاضا داشته باشید. در نهایت باید بررسی کنید که آیا با تقاضای موجود در بازار می توانید پاسخگوی توسعه تجارت باشید تا راه موفقیت را به درستی بپیمایید.

هوش مصنوعی کلیه خدماتی که در سراسر جهان عرضه می‌گردد را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر خود قرار داده است. یک سری عملیات پیچیده انجام می‌شود تا محصول به دست مصرف کننده نهایی برسد. نظارت بر این فرآیند، مدیریت زنجیره تأمین نامیده می‌شود. لجستیک، بخشی از این مدیریت است که نقل و انتقال کالاها را انجام می‌دهد.