لیست ۳۰ اصطلاح انگلیسی مهم

در این اینفوگرافی لیست ۳۰ اصطلاح انگلیسی پرکاربرد در مکالمات روزمره را بصورت تصویری ملاحظه می کنید.

اصطلاح انگلیسی