پیشرفت های صورت گرفته در دانش پزشکی و نیز افزایش سطح بهداشت عمومی، سبب افزایش طول عمر متوسط انسان شده است. اما در عین‌ حال میزان فرزندآوری و تعداد فرزندانی که هر خانواده در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به دنیا می‌آورند نیز کاهش یافته است.

این روند سبب شده آهنگ رشد جمعیت پیر و بازنشسته نسبت به جمعیت جوان به شدت افزایش یابد. همین دلیل کاهش نیروی کار سبب شده بسیاری از این کشورها با کمبود نیرو برای نگهداری و مراقبت از این نسل سالمند خود رو به رو شوند.

آمارهای فعلی و نیز پیش‌بینی‌های آینده نشان می‌دهد تعداد پرستاران برای نگهداری از جمعیت سالمند در حال حاضر و نیز آینده رو به کاهش است. با توجه به برآورد اداره آمار، تقریبا ۲۵ درصد جمعیت تا سال ۲۰۶۰ میلادی ۶۵ ساله یا بالاتر خواهند بود و خواستار مراقبت بیشتری خواهند شد. بعضی از کشورها در پی افزایش استفاده از تکنولوژی ربات‌ها برای مراقبت از سالمندان  هستند تا به واسطه این ربات‌ها بر کمبود تعداد پرستاران در این کشور غلبه کند. پژوهشگرانی که روی این ربات‌ها کار می‌کنند تلاش دارند روبات‌هایی طراحی کنند که کارهای ساده‌ای مانند انتقال افراد سالمند از تختخواب به صندلی چرخدار یا انتقال این افراد به حمام را انجام دهند. فهرستی از نیازهایی را که باید ربات‌ها برای آنها طراحی شوند منتشر شده است. در این فهرست ربات‌هایی درخواست شده است که بتوانند پیش‌بینی کنند احتمالا چه زمانی سالمندان نیاز به توالت دارند.

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای صنعت روباتیک در بلند کردن اجسام سنگین است . این ویژگی می‌تواند در روبات‌های پرستار نیز به کار گرفته شود . به این ترتیب احتمال افتادن بیمار از دست پرستار و وارد شدن آسیب به هر دو طرف کاهش چشمگیری می‌یابد. ازآنجایی‌که پرستاران باید بسیاری از بیماران را در روز چندین مرتبه جابه‌جا کنند تا به این ترتیب جلوی ایجاد زخم بستر در  آن‌ها را بگیرند، بهره‌گیری از روبات‌های پرستار سبب کاهش چشمگیر حجم کار روزانه پرستار خواهد شد. در اینفوگرافی زیر موضوع رشد روبات پرستار بیان شده است.

 

روبات پرستار