• نام اصلی کتاب: Body Language 

  • نویسنده: آلن پیز

  • مترجم: سید محمود هاشمی، فاطمه شعیبی

این کتاب هر جزء از زبان بدن را به طور جداکانه بررسی نموده است . البته ارتباط غیر کلامی یک فرآیند پیچیده است که شامل انسانها ، کلمات ، اصوات و حرکات بدن می شود. این کتاب سعی نموده به خواننده دید وسیعتری از ارتباطات با سایر انسانها بدهد، تا شاید او درک عمیق تری از سایرین و همچنین از خود بدست آورد.

این کتاب در ابتدا به منظور یک راهنما برای بازاریاب ها ( فروشنده ها ) مدیران فروش و مدیران اجرایی تدوین شد و در ده سالی که تحقیقات و گردآوری آن طول کشید ، به نحوی گسترش یافت که هر فردی ، صرف نظر از حرفه یا موقعیت اجتماعی اش ، بتواند در جهت ایجاد درک بهتری از پیچیده ترین رویداد زندگی ، یعنی برخورد رو در رو با دیگران ، از ان استفاده کند.

این کتاب چکیده ای از یافته های دانشمندان رفتارگرا در مورد ارتباطات غیر کلامی تا آن زمان است . چارلی چاپلین و بسیاری دیگر از هنرپیشگان فیلم های صامت پیشگامان فنون ارتباط غیر کلامی بوده اند > خوبی و بدی هر هنر پیشه ای مستقیماً به این نکته بستگی داشت که تا چه حد قادر باشد برای برقرار کردن ارتباط موثر از ایما و اشاره و دیگر حرکات و علائم جسمی سود جوید.

آنچه در این کتاب می­خوانید:

فصل اول : چارچوبی برای فهم
فصل دو: قلمروها و حوزه ها
فصل سوم: حالت های کف دست
فصل چهارم: حالت های دست و بازو
فصل پنجم: حالت های دست به چهره
فصل ششم: حالتهای دست ها
فصل هفتم: حالت پاها
فصل هشتم: حالت ها و رفتارهای متداول دیگر
فصل نهم: حالت های چشم
فصل دهم: سیگار ، پیپ ، عینک
فصل یازدهم: حالتهای ملکی و مالکیت
فصل دوازدهم: کپی برداری و تصاویر آینه ای
فصل سیزدهم: خم کردن بدن و موقعیت اجتماعی
فصل چهاردهم: جهت نماها
فصل پانزدهم: میز ، مبل و ترتیب چینش آنها
فصل شانزدهم: بازی های قدرت
فصل هفدهم: جمع بندی کلی
جهت اطلاعات بیشتر می توانید کتاب را دانلود فرمایید.

 

گردآوری شده در خانه موفقیت | TFETimes