به اعتقاد کارشناسان فعالیت‌های صورت گرفته و دستاوردهای کسب شده در حوزه ICT در طول دوره چهار ساله دولت یازدهم با هیچ دوره دیگری قابل مقایسه نیست. این دستاوردها به لحاظ کمی یا به عبارتی فراگیری استفاده از اینترنت یا به لحاظ کیفی و سرعت اینترنت بسیار مشهود بوده است. رشد و فراگیری دسترسی به اینترنت در دنیای امروز باعث شده تا دیگر اینترنت و ارتباطات دیگر یک خدمت لوکس یا حتی تفننی نباشد بلکه به نیازی ملموس برای زندگی روزانه تبدیل شده است.

طبق آخرین آمارها از رشد دسترسی خانوارها به اینترنت ۷۴/ ۷ درصد از کاربران اینترنت در گروه سنی ۲۰ تا ۴۹ سال قرار می‌گیرند و ۲۷/ ۳ درصد از کاربران نیز در گروه سنی ۵۰ تا ۸۹ سال هستند. به‌طور کلی نیز نسبت به سال ۱۳۹۲ کاربران اینترنت ۵۱ درصد رشد داشته‌اند. همچنین ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار خانوار معادل ۶۱ درصد از کل خانوارهای کشور به رایانه دسترسی دارند. تعداد کاربران شش سال به بالای اینترنت نیز ۳۸ میلیون و ۹۹۶ هزار نفر است که معادل ۵۳ درصد از کل جمعیت کشور و در واقع ۱۵میلیون و ۵۱ هزار خانوار از کل خانوارهای موجود هستند. نسبت خانوارهای دارای اینترنت به کل خانوارها هم ۶۲ درصد است.

مشترکان فعال پهن باند سیار به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت ۳۷/ ۵۱ نفر است. مشترکان پهنای باند ثابت به همین نسبت ۹/ ۱۲نفر به ازای هر ۱۰۰ نفر است. این آمار در شرایطی است که پهنای باند اینترنت داخلی ۶.۹۶۳.۲۰۰ مگابیت بر ثانیه و پهنای باند اینترنت بین‌الملل استفاده شده تا اواخر خرداد سال جاری حدود، ۷۶.۸۲۰.۴۰۸ مگابیت بر ثانیه بوده است. پهنای باند اینترنت بین‌الملل قابل استفاده نیز تا همین ماه در سال ۱۳۹۵، حدود ۹۹۴.۹۴۵ مگابیت بر ثانیه و سرانه پهنای باند اینترنت به ازای هر نفر نیز ۱۰ مگابیت بر ثانیه بوده است.

مسوولیت تامین پهنای باند اینترنت داخلی و بین‌الملل استفاده شده و قابل استفاده یا تجهیز شده به عهده شرکت ارتباطات زیرساخت است. اما اعلام اینکه هر خانوار یا فرد به‌طور میانگین از این حجم ایجاد شده چقدر سهم سرانه دارد، از سوی سازمان فناوری اطلاعات است. براساس تعریف جدید اتحادیه جهانی ارتباطات کاربر اینترنت کسی است که در طول سه ماه گذشته با هرفناوری ارتباطی به شبکه اینترنت متصل بوده و این زمان در تعاریف قبلی ۱۲ ماه بوده است. محاسبه سرانه سهم هر فرد از کل ظرفیت و حجم اینترنت داخلی و بین‌المللی به دست می‌آید به این صورت که حجم موجود را بر کل جمعیت تقسیم می‌کنند تا نسبت سرانه هر فرد به دست آید.

 

 

منبع: دنیای اقتصاد