تکنولوژی از آن دست حوزه هایی است که همواره با نوآوری همراه بوده اما ابداعاتی که در این عرصه صورت می گیرند همواره هم نتایج خوبی را به بار نمی آورند و بعضا حتی شاهد شکست شرکت هایی هستیم که قصد اجرا و پیاده سازی ایده ای نو را در سر داشته اند.

مانند خیلی شکست های دیگر در عالم هنر، ورزش و سیاست، برخی محصولات دنیای فناوری و تکنولوژی نیز شاهد شکست های تلخی بوده اند که در این اینفوگرافی به مهمترین و بزرگترین شکست ها در این عرصه اشاره می کنیم.

 

شکست های تکنولوژی