داشتن فرزندی باهوش و فعال آرزوی همه والدین است و توجه به این باور که « فرزند ما باهوش است» به یک ارزش اجتماعی در جوامع انسانی تبدیل شده است. خوشبختانه از نظر روانشناسی مفهوم هوش ماهیت رتبه‌ای ندارد و روانشناسان هرگز به کسی عنوان زرنگ یا خنگ نمی‌دهند.

باور سنتی در مورد ماهیت هوش و استعداد از نظر علم نوین کامل به نظر نمی‌رسد. طبق باور سنتی افرادی هستند که به طور ذاتی از موهبت هوش بیشتری برخوردارند و در این میان افرادی هستند که باز هم به طور ذاتی هوش و استعداد ضعیف‌تری دارند.

از آنجایی‌که علم روانشناسی همچنان در حال کشف ابعاد جدید و ناشناخته انسان است، بنابراین بهتر است بدانیم که هوش و استعداد یک مفهوم ساده و ذاتی نیست، بلکه هوش و استعداد نیازمند شکوفایی است و این وظیفه پدر و مادر است که استعداد فرزند خود را در گام اول شناسی کنند و در مراحل بعد در جهت شکوفایی آن گام بردارند.

از نظر روانشناسی مدرن، مفهوم هوش و استعداد به عواملی همچون مراقبت صحیح والدین، سیستم آموزش و پرورش مطلوب، شرایط جسمی و ذهنی مطلوب، انگیزه بالا و توانایی کشف، تمرکز و کنترل احساسات وابسته است.

از نظر علم روانشناسی هوش و استعداد صرفا کسب رتبه مشخصی در شاخص IQ نیست، بلکه این مفهوم دارای ابعاد و مفاهیم پیچیده‌تری است که به شکل مستقل ظاهر می‌شوند.

در واقع با گسترش و شکوفایی فرهنگ‌های جدید در مقایسه با گذشته، تقریبا همه انسان‌های متمدن به این باور دست یافته‌اند که مفهوم استعداد در فرهنگ‌های مختلف متفاوت است. همانطور که مفهوم کار و تلاش در میان مردم آمریکا و ژاپن کاملا متفاوت است.

بنابراین برای جلوگیری از مقایسه و تحلیل هوش کودکان بهتر است به دسته‌بندی هوش و استعداد دکتر هاوارد گاردنر، روانشناس پرآوازه توجه کنید.

وی هوش و استعداد را در هشت گروه طبقه‌بندی کرد و با طبقه‌بندی افراد صرفا از طریق شاخص IQ  مخالفت کرد.

۱. هوش زبانی( توانایی استفاده مطلوب از زبان)

۲. هوش منطقی( توانایی و ظرفیت درک منطق و استدلال)

۳. هوش فضایی( درک مطلوب از فضاها و فواصل بین اجسام)

۴. هوش موزیکال (توانایی خلق و تکرار الگوهای صوتی خاص)

۵.  هوش بدنی( توانایی حرکتی و استفاده از عضلات بدن)

۶. هوش شناختی دیگران ( توانایی درک دیگران از طریق احساساتی همچون هوش اجتماعی و عقل سلیم)

۷.  هوش شناخت خود ( هوش هیجانی و هوش شخصی)

۸. هوش طبیعی( شناخت و درک پدیده‌های طبیعی جهان اطراف مثل گیاهان و حیوانات)

تحقیقات اخیر حاکی از آن است که متاسفانه در باور عموم مردم تنها دو مهارت اولیه هوش یعنی هوش زبانی و منطقی اهمیت دارد و همین مسئله در سرکوب انگیزه‌های کودکان بسیار موثر است.

 

 

 

 

منبع: ایسنا