ظهور محتوی نسل چهارم

در این اینفوگرافی ویژگی های محتوی نسل چهارم که حاضریم بابت آن پول بپردازیم به تصویر کشیده شده است. ویژگی های جذابیت، مرتبط بودن، سهولت و عاطفی آن چیزی است که مل بابتش پول می دهیم. در این اینفوگرافی همچنین نسل های اول تا چهارم محتوی بیان شده است.

 

 

 

 

ظهور محتوی نسل چهارم

ظهور محتوی نسل چهارم