بازاریابی اینترنتی به سرعت در حال گسترده شدن است زیرا در دنیای امروز میلیونها نفر از اینترنت استفاده میکنند و اکثریت این جمعیت حداقل از یک شبکه اجتماعی استفاده می کنند. و طبیعتا بسیاری از اشخاص و شرکت ها برای معرفی کالا و خدمات خود از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. مدیریت این شبکه ها و ارسال مطالب هدفمند و مرتبط کار آسانی نیست و نیاز به دانش و تخصص دارد. به شخصی که یک یا چند شبکه اجتماعی را برای ارسال مطالب و افزایش تعداد اعضا و مشتریان هدایت کند مدیر شبکه های اجتماعی Social Media Manager می گویند .

یک مدیر شبکه های اجتماعی باید مهارت های بسیاری داشته باشد. مهارت هایی مثل استعداد نوشتن، درک قوی از جستجوگر ها، بازاریابی محتوایی، تجربه تبلیغات اجتماعی و روابط اجتماعی بسیار قوی تا بتواند نظر کاربران را جلب نماید.

 

مدیر شبکه های اجتماعی