برای مدت های بسیاری، صنعت بهداشت و درمان به دلیل ناکارآمدی اجرایی آن، زیر انتقادهای بسیاری از سمت عموم مردم و اجتماع قرار داشت. اما امروزه پزشکان بر خلاف گذشته به کمک پیشرفت های بسیاری که در زمینه تکنولوژی صورت گرفته و داده های بسیاری که از سنسورهای مختلف مانند ریدر های RFID و دوربین های IP بدست می آورند، توانایی انجام بسیاری از امور را دارند.

امروزه به کمک تکنولوژی های IT و  RFID، بر خلاف گذشته که اطلاعات بیماران روی کاغذ نوشته می شد، امروزه تمامی موارد کامپیوتری و دیجیتالی شده است و پیشرفت های بسیاری در امور خدمات و مراقبت های پزشکی صورت گرفته است. با ظهور فناوری های دیجیتال به خصوص فناوری های پوشیدنی و میکرو ابزارها، پیشرفت ها در حوزه سلامت نیز خیلی سریع رخ می دهد.

فن آوری های پیشرفت مراقبت های بهداشتی با سرعت فوق العاده ای پیشرفت می کند. تا سال ۲۰۲۰، ۵۰ میلیارد دستگاه به اینترنت متصل خواهند شد و بسیاری از این دستگاه ها اطلاعات سلامتی افراد را ردیابی خواهند کرد. این به نفع مصرف کنندگان است، اما این موضوع باعث تغییر اساسی چگونگی کار شرکت های مراقبت های بهداشتی و ارتباط با مشتریان می شود. اینفوگرافی زیر درباره آینده مراقبت های بهداشتی است و اینکه چگونه شرکت ها باید با هم در ارتباط باشند.

مراقبت های پزشکی هوشمند