یک گزارش جدید از مورگان استنلی از شرکت مشاوره الیور ویمان می گوید که مشاوران مالی آماده هستند تا سرمایه گذاری های جایگزین را به  سمت سرمایه گذاران خرده فروشی هدایت کنند. این مطالعه پیش بینی می کند “تغییرات نظارتی بالقوه خبر از افزایش احتمال جایگزینی سرمایه های سرمایه گذاران در بازار های تولید انبوه  می دهد.”

مورگان استنلی و شرکت مشاوران ویمان گفتند: ممکن است تقاضای قابل توجهی برای سرمایه گذاران خرده فروشی در انتظار جایگزینی باشد زیرا به دلیل اطمینان فزاینده ای که گزینه های جایگزین دارند،  به ویژه نمی تواند برای اوراق قرضه ارائه شده  که دارای افق زمانی سرمایه گذاری طولانی تر هستند، نادیده گرفته شود. با این حال، سرمایه گذاران خرده فروشی ممکن است به دلیل موانع  زیاد، چندان مایل به شروع سرمایه گذاری نباشند.

این گزارش می گوید آنها می توانند جایگزین هایی را که به سختی حاضر به همکاری می شوند را پیدا کنند، به ویژه از آن هایی که احتمالا در آینده  نمی توانند با آنها  به تجارت خود ادامه دهند.  علاوه بر این، نویسندگان اشاره می کنند که مشاوران مالی می بایست از راه های خلاقانه برای سرمایه گذاری های جایگزین برای مشتریان خرده فروشی خود استفاده کنند.

 

 

 

 

 

منبع: FORBES
ترجمه شده در گروه مجله بیستک به قلم  آناهیتا قوامی