عنوان کتاب: آداب معاشرت؛ آداب اجتماعی روزمره

نویسنده: پگی پست، آنا پست، لیزی پست، دانیل پست سنینگ

کتاب آداب معاشرت؛ آداب اجتماعی روزمره به معرفی آداب و قوانین معاشرت در دنیای جدید و امروز می‌پردازد.

این کتاب از مجموعه «کتاب جامع آداب معاشرت» برگرفته شده که همان آداب اجتماعی امیلی پست (emily post)، نویسنده معروف آمریکایی است، فرزند و نوه‌های امیلی پست، اصول سنتی و کلاسیک آداب معاشرت را به زبان امروزی تبدیل کرده‌اند تا متناسب برای زندگی امروز باشد.

این مجموعه عبارتنداز: «آداب اجتماعی روزمره»،‌ «آداب خارج از خانه»، «ارتباطات و فناوری»، «زندگی اجتماعی»، «به دست آوردن کار»، «در محیط کار» «خانه و زندگی خانوادگی» و «آداب معاشرت در ازدواج»

فهرست مطالب

شناسنامه
یادداشتی برای خوانندگان

متن پشت جلد

فصل اول – رهنمودهایی برای زندگی

فصل دوم – آداب مهم روزمره

سلام و معارفه

سوال

فصل سوم – آداب متداول

کلاه‌ها را بردارید
در مکان‌های عمومی

باز نگه‌داشتن در و عقب کشیدن صندلی

از سمت راست حرکت کنید، از سمت چپ سبقت بگیرید

در وسایل نقلیه‌ی عمومی

آدابی که باید در مورد افراد دارای معلولیت رعایت کنید

برخورد با بی‌ادبی

فصل چهارم – تصویر فردی

آراستگی

زیور‌آلات

لباس پوشیدن و آراستگی آقایان

حاضر شدن و آراستگی زنان

فصل پنجم – آداب سر میز

میز
سرمیز
در حین غذا
گفت‌وگو – جزئی مهم از مهمانی

وقتی اوضاع خوب پیش نمی‌رود
گردآوری شده در مجله بیستک