عنوان کتاب: استعداد هرگز کافی نیست

نویسنده: جان سی. مکسول

مکسول در کتاب  استعداد هرگز کافی نیست سعی دارد درک درستی از استعداد را به‌خوانندگان معرفی کند تا بتوانند استعداد خود را کشف کرده و آن را پرورش دهند. عناوین سیزده فصل این کتاب عبارت‌اند از: «باور استعداد شما را بیشتر می‌کند»، «اشتیاق بر استعداد شما می‌افزاید»، «ابتکار استعداد شما را فعال می‌کند»، «تمرکز استعداد شما را هدایت می‌کند»، «تدارک روی استعداد شما تاثیر می‌گذارد»، «تمرین بر استعداد شما می‌افزاید»، «مداومت استعداد شما را افزایش می‌دهد»، «شجاعت استعداد شما را می‌آزماید»، «آموزش‌پذیری بر استعداد شما می‌افزاید»، «شخصیت از استعداد شما حمایت می‌کند»، «روابط بر استعداد شما تاثیر می‌گذارد»، «مسئولیت استعداد شما را تقویت می‌کند» و «کار گروهی استعداد شما را چندبرابر می‌کند». در بخشی از کتاب می‌خوانیم: «استعداد هرگز کافی نیست. پیتر دروکر، پدر مدیریت جدید، می‌گوید: به نظر می‌رسد ضریب همبستگی بسیار ناچیزی میان اثربخشی شخص با هوش و فراست، قدرت تخیل و تصور و یا دانش او وجود داشته باشد… هوش و فراست، تخیل و تصور و دانش منابع ضروری هستند، اما دست به کار شدن است که تولید نتیجه‌ی مطلوب می‌کند. این‌ها به‌تنهایی محدودیت‌هایی در کارها ایجاد می‌کنند.»

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک