عنوان کتاب: اصول و مبانی پویایی شناسی استراتژی

نویسنده: کیم وارن

مترجم: یعقوب فرجامی، رامین مولاناپور

در کتاب حاضر روش پویا شناسی استراتژی برای توسعه و اجرای استراتژی خلاصه‌سازی شده است. این روش با به‌کارگیری روش دقیق و عملی در مدیریت استراتژیک میسر می‌شود. پویایی سیستم عبارت است از کاربرد مهندسی اصول نظریه کنترل در نظام‌های اجتماعی و ازآنجاکه همه شرکت‌ها سیستم‌های طراحی شده هستند، این اصول مستقیماً جهت طراحی و مدیریت آن‌ها کاربرد دارد. چالش در این زمینه تفهیم روش این اصول به‌گونه‌ای است که مدیران اجرائی و تحلیل‌گران بتوانند آن را در عمل به شکلی مطمئن به کار برند. کتاب حاضر با این هدف دربردارنده اصول و مبانی پویایی‌شناسی استراتژی است.  این کتاب ترجمه‌ای است از Strategy dynamics essentials، ۲۰۱۵٫ موضوع اصلی این کتاب موفقیت در کسب و کار است.

گردآوری شده در مجله TFE|TIMES