عنوان کتاب: افسانه کارآفرینی

نویسنده : مایکل گربر

کتاب افسانه کارآفرینی معروف ترین اثر مایکل گربر است که در آن نویسنده که خودش یک کارآفرین است و به چند صد شرکت کوچک مشاوره ی کارآفرینی داده است به معرفی اصولی می پردازد که کسب و کار های کوچک با رعایت نکردن آن ها شکست می خورند و دلایل مشترک ناکامی در تمامی استارت آپ های نوپا را به روشنی بررسی و راه کار ارائه می دهد.

این کتاب یکی از کتاب هایی است که هر کارآفریی با خواندن آن براحتی می تواند جلوی ۷۰ درصد اشتباهات رایج کارآفرینان در ابتدای راه را بگیرد و حتما توصیه می کنم که اگر کسب و کاری دارید آن را بخوانید.

نویسنده ی کتاب در بین حرکت ابتدا تا انتهای راه اندازی کسب و کار و ادامه ی آن و همچنین توسعه ی آن، از یک داستان واقعی به صورت بیان یک خاطره استفاده می کند که شما را کاملا درگیر مباحث مطرح شده کند، که در نوع خودش بی نظیر است.

سر فصل‌های کتاب

پیش‌گفتار
مقدمه
بخش اول: افسانه کارآفرینی و کسب‌وکارهای کوچک
فصل اول: افسانه کارآفرینی
فصل دوم: کارآفرین، مدیر و متخصص
فصل سوم: کودکی کسب‌وکار قلمرو فرمانروایی متخصص
فصل چهارم: سال‌های نوجوانی شرکت، درخواست کمک
فصل پنجم: ورای اقلیم آسایش
فصل ششم: بلوغ، رسیدن به تعادل

بخش دوم: تحول کلی، چشم‌اندازی جدید در کسب‌وکار
فصل هفتم: تحول کلی
فصل هشتم: مدل اولیه اعطای امتیاز
فصل نهم: ساخت کسب‌وکار به جای انجام آن

بخش سوم: راه‌اندازی یک کسب‌وکار کوچکِ موفق
فصل دهم: فرآیند توسعه کسب‌وکار
فصل یازدهم: برنامه توسعه کسب‌وکار
فصل دوازدهم: هدف اصلی
فصل سیزدهم: هدف استراتژیکی
فصل چهاردهم: استراتژی سازمانی
فصل پانزدهم: استراتژی مدیریتی
فصل شانزدهم: استراتژی کارمندان
فصل هفدهم: استراتژی بازاریابی
فصل هجدهم: استراتژی سیستمی
فصل نوزدهم: نامه‌ای به سارا
سخن آخر: بازگرداندن رویا به کسب‌وکارهای کوچک

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک