عنوان کتاب: اقتصاد فقیر

نویسنده: آبهیجیت بنرجی، استر دوفبو

ما چگونه هنوز نتوانسته است راه‌حل‌هایی عملی برای از بین بردن فقر ارائه دهد؟ مگر فرد فقیر از نظر علم اقتصاد با سایر افراد متفاوت است؟ چطور می‌توان با کمک علم اقتصاد فقر را نابود کرد؟  نویسندگان کتاب اقتصاد فقیر بر این باورند که یک راه‌حل کلان برای حل مسئله فقر وجود ندارد، بلکه می‌توان با درک درست فقرا و کمک گرفتن از این درک، با ارائه راه‌حل‌های ساده برای مشکلات فقرا، راه را به‌سوی آزادی از فقر هموار کرد.

نویسندگان راه‌حل را در ایجاد تغییراتی جزئی در شیوه اداره جامعه و اقتصاد مربوط به فقرا می‌دانند. این تغییرات جزئی تصمیمات درست‌تر را در دسترس‌تر قرار می‌دهد و امکان اشتباه اقتصادی و رفتار غیرعقلایی را به حداقل می‌رساند.

نویسندگان نتیجه می‌گیرند که با توجه به تاریخ طولانی کمک‌های مادی و معنوی که از سوی سیاستمداران غربی به سمت کشورهای کمتر توسعه‌یافته سرازیر بوده است و تاثیری راضی‌کننده به دنبال نداشته است، باید راه‌حل‌های جدید و جزئی را امتحان کرد.

با اجرای این راهکارها، کمک‌های کشورهای توسعه‌یافته را هدفمندتر به کار برد تا به‌تدریج و با استفاده از راهکارهای نوآورانه بیشتر، روزبه‌روز به سمت ریشه‌کنی فقر پیش رویم.

فهرست مطالب

فهرست
مقدمه مترجمان
پیش‌گفتار نویسندگان
فصل اول: دوباره بیاندیش، دوباره
گرفتار شده در فقر؟
فصل دوم: یک میلیارد گرسنه؟
آیا به‌راستی یک میلیارد انسان گرسنه وجود دارد؟
آیا واقعاً تغذیه فقرا مناسب و به‌اندازه‌ کافی است؟
چرا فقرا این اندازه کم می‌خورند؟
چه کسی می‌داند؟
مهم‌تر از غذا
آیا واقعاً دام فقر تغذیه- محور وجود دارد؟
فصل سوم: میوه‌های آسان‌چین برای سلامت بهتر (جهانی)؟
دام سلامت
چرا از این فناوری‌ها بیشتر استفاده نمی‌شود؟
معجزه‌های کم‌استفاده‌شده
اشتیاق به سلامت بهتر
پول برای هیچ
آیا دولت‌ها مقصرند؟
درک رفتار سلامت‌جویی
آیا رایگان به معنای بی‌ارزش ‌بودن است؟
ایمان؟
باورهای ضعیف و ضرورت امید
تصمیم‌های سال نو
سقلمه‌زدن یا متقاعدکردن؟
منظره از دید ما
فصل چهارم: شاگرد اول کلاس
جنگ‌های عرضه- تقاضا
ادعای تقاضامداران
تاریخ شگفت‌انگیز انتقال‌های نقدی مشروط
آیا سیاست آموزشی بالا به پایین مؤثر است؟
مدارس خصوصی
برنامه پریثام در مقایسه با مدارس خصوصی
مصیبت انتظارات
منحنی S-مانند واهی
نظام‌های مدارس نخبه‌گرا
چرا مدارس ناموفق هستند
بازمهندسی آموزش و پرورش
فصل پنجم: خانواده بزرگ پاک سودارنو
مشکل خانواده‌های بزرگ چیست؟
آیا فقرا تصمیم‌های باروری‌ خود را کنترل می‌کنند؟
رفتار جنسی، هماپوش‌های مدرسه و مردان سالخورده هوس‌باز
تصمیم چه‌کسی؟
فرزندان به ‌مثابه ابزارهای مالی
خانواده
فصل ششم: مدیران پابرهنه صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأمینی
مخاطره‌های فقیر بودن
دادوستد تأمینی
به یاری هم شتافتن
شرکت‌های بیمه در خدمت فقرا کجا هستند؟
چرا فقرا بیمه نمی‌خواهند؟
فصل هفتم: مردان کابلی و خواجگان هندی: بررسی اقتصادی (نه چندان) ساده وام‌دادن به فقرا
وام‌دادن به فقرا
بررسی اقتصادی (نه چندان) ساده وام‌دادن به فقرا
بینش‌های خرد برای برنامه‌ای کلان
آیا اعتبار خرد مؤثر است؟
محدودیت‌های اعتبار خرد
بنگاه‌های بزرگ‌تر چگونه تأمین مالی می‌شوند؟
فصل هشتم: آجر به آجر پس‌انداز کردن
چرا فقرا بیشتر پس‌انداز نمی‌کنند؟
روان‌شناسی پس‌اندازها
پس‌انداز و خویشتن‌داری
فقر و منطق خویشتن‌داری
رهائی از دام
فصل نهم: کارآفرینان ناخواسته
سرمایه‌داران بدون سرمایه
کسب‌وکار فقرا
کسب‌وکارهای بسیار کوچک و غیرسودآور
بازده حاشیه‌ای و بازده میانگین
کارآفرینی بسیار دشوار است
شغلی دست ‌و پا کردن
مشاغل خوب
فصل دهم: سیاست‌ها، عرصه سیاسی
اقتصاد سیاسی
تغییرات حاشیه‌ای
تمرکززدایی و دموکراسی در عمل
قدرت‌دادن به مردم
‌پوشاندن شکاف قومی
در مخالفت با اقتصاد سیاسی
به‌جای نتیجه‌گیری‌ فراگیر
سپاس‌گزاری
یادداشت‌ها
درباره مؤلفان
ستایش بزرگان اقتصاد از این کتاب
نمایه

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک