عنوان کتاب: اقتصاد ناهنجاری‌های پنهان اجتماعی

نویسندگان : استیون دابنر و استیون لویت

چگونه می‌توان برخی رفتارهای شخصی و اجتماعی را با ابزارهای اقتصادی تجزیه و تحلیل کرد. آیا اقتصاد برای مشکلاتی مانند تجاوز به حقوق دیگران، دروغ گفتن، تقلب، رانندگی عجیب و غریب، پارتی‌بازی، و … که متأسفانه در جامعه امروزی ما تقریباً فراگیر شده‌اند، توضیح و راه‌حل مناسبی دارد؟
کتاب حاضر، هرچند از داده‌های جوامعی مانند امریکا و ژاپن استفاده کرده است، ولی می‌تواند الگوی مناسبی برای چنین مطالعاتی در سایر جوامع باشد.
لویت و همکارش موضوعات مورد بررسی کتاب را از حالت مقاله‌های فشرده و تکنیکی مجله‌های علمی دانشگاهی خارج کرده‌اند و آن‌ها را با استفاده از شیوه نگارش داستانی ارائه داده‌اند، به‌طوری‌که کتاب در عین این‌که برای پژوهشگران، اساتید و دانشجویان کاربرد دارد، برای مخاطبان عام‌تر نیز قابل استفاده است. از دیدگاه نویسنده محترم اقتصاد علمی است که ابزارهای مناسبی برای به دست آوردن پاسخ دارد، اما از لحاظ طرح پرسشهای جالب دچار کمبود است. در واقع در لفافه نامبرده به دنبال روش‏های پیموده شده آقای کری بیگر برنده جایزه نوبل است که در مورد اقتصاد خانواده در چارچوب اقتصاد غیر رسمی شُهره شده و آقای آکرلف برنده جایزه نوبل که بعد از ده سال مقاله ایشان برنده نوبل گردید (اطلاعات نامتقارن) که ابتداء سؤالات بدیهی مطرح کردند و بعداً برنده جایزه نوبل شدند.

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک