عنوان کتاب: الهام فرشتگان

نویسنده: دایانا کوپر

نویسنده کتاب ، خانم دایانا کوپر، در این کتاب بیان می‌کند که چگونه انسانها و فرشتگان می‌توانند با همکاری هم دنیا را تغییر دهند. ما فقط باید پذیرای وجود فرشته‌ها باشیم و قبول کنیم که می‌توانند ما را راهنمایی کنند. دایانا کوپر با آوردن داستان‌های بسیار زیاد از مردمی که زندگی‌شان با کمک‌های معجزه‌‌آسای فرشتگان متحول شده، به اهمیت وجود فرشته‌ها در زندگی ما اشاره می‌کند. هرکسی فرشته نگهبان خود را دارد که از او مراقبت و حمایت می‌کند. البته،تعداد کمی از ما توانسته‌ایم شفابخشی و حمایت این فرشتگان را درک کنیم و از آن‌ها طلب کمک و یاری نماییم. دایانا کوپر کلیه سلسله مراتب فرشتگان را به ما معرفی کرده که می‌توانیم آن‌ها را به کمک بطلبیم. تمرینات و درس‌های کتاب الهام فرشتگان ما را به سمت درک حضور فرشتگان سوق می‌دهد تا نه تنها به آنان نزدیک‌تر شویم بلکه کمک کنیم تا زندگی دیگران نیز به یاری آن‌ها متحول شود.

کوپر یکی از مشهورترین نویسندگان در زمینه‌ی کتاب‌های موسوم به خودیاری، محسوب می‌شود. آثار این نویسنده، همیشه از فروش خوبی در بین مخاطبان برخوردار بوده است. دایانا کوپر درمانگر، شفاگر، و نویسنده کتاب های بسیاری از جمله قوانین تعالی، قوانین معنوی، و الهام فرشته‌ها است. کوپر پانزده سال پیش، در حالی که مرحله ای بحرانی را در زندگی خود پشت سر می‌گذاشت، تحت راهنمایی موجودی از قلمرو فرشته‌ها سفری درونی در جهان هستی را آغاز کرد. از آن هنگام به راهنماهای عوالم روحی علاقه‌مند شده و سعی دارد بیاموزد چگونه با راهنماهای خود به گفتگو بپردازد و در عین حال از روشن‌بینی بیشتری برخوردار شده و به واقع راهنماهای خود را می‌بیند.»

 

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک