عنوان کتاب: انسان در جستجوی هویت خویشتن

نویسنده: کارل گوستاو یونگ

کتاب انسان در جستجوی هویت خویشتن که به عقیده ی بسیاری از متخصصین، یکی از مهم ترین آثار در حوزه ی روانشناسی به حساب می آید، مقدمه ای کامل و جامع بر اندیشه های یونگ است. یونگ در این کتاب، به برخی از اساسی ترین و مورد بحث ترین مفاهیم در عرصه ی روانشناسی تحلیلی می پردازد؛ مفاهیمی همچون تحلیل رویا، ناخودآگاه بدوی و ارتباط میان روانشناسی و دین. یونگ علاوه بر این ها، تفاوت های میان نظریات خود و زیگموند فروید را به تحلیل و بررسی می گذارد و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار همه ی افرادی قرار می دهد که به مبانی روانکاوی علاقه مند هستند.

نویسنده در این کتاب تمام سعی و تلاش خود را به کار گرفته تا با بیان خاطرات خود به زبان ساده قدمی بزرگ برای علم روان شناختی و کمک به انسان ها بر دارد. نویسنده در قسمتی از کتاب میگوید:زندگی انسان تجربه ای است مشکوک. پدیده ای است تنها از حیث عدد عظیم، از لحاظ فردی چنان زودگذر و ناکافی که براستی معجزه است که اصولا چیزی بتواند وجود داشته باشد، رشد کند و این واقعیت خیلی وقت پیش زمانی که جوان و دانشجوی رشته طب بودم، مرا سخت تحت تاثیر قرارداد و این که نمی بایست ناگهان نابود شوم، در نظرم همچون معجزه ای جلوه کرد. در چشم من زندگی همواره چون گیاهی بوده که حیات آن بر ریشه هایش استوار است. زندگی واقعی گیاه نامرئی و در ریشه اش پنهان است و آن قسمتی که از خاک سربرمی آورد تنها در خلال یک تابستان می پاید و آنگاه بسرعت خیال می پژمرد.  از همان ابتدای بشریت انسان ها به حقیقت روح انسان  باور داشتند اما با مرور زمان حقیقت روح انسان به شکل گرفتن مکتب های متفاوت که به علمی بودن مسائل ایمان داشتند متزلزل شد و باورها در برخی از فرهنگ ها متفاوت شد باور علمی بر این است که اگر چیزی را نمی بینیم و نمی توانیم آن را به طور ملموس احساس کنیم و در باور خود آن را می‌شناسیم آن چیست حقیقت مورد تردید است و نمی‌توان به وجود آن مطمئن بود.

یونگ شخصیت انسان‌ها را تشکیل شده از چهار بخش اساسی می‌داند:

  • بخش اول: شامل حس، تفکر، مکاشفه و احساس
  • بخش دوم: شامل من و اراده
  • بخش سوم: شامل خاطرات، تداعیات ذهنی، تاثرات و جلوه‌های ناگهانی
  • بخش چهارم: شامل ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی
گردآوری شده در مجله بیستک