عنوان کتاب: انسان و سمبولهایش

نویسنده: کارل گوستاو یونگ و همکاران

کتاب انسان و سمبولهایش با همکاری “دکتر ماری لویزفون فرانتس، دکتر جوزف ال. هندرسن، دکتر آنیه لایافه، دکتر یولانده یاکوبی” نوشته شده است. یونگ در این کتاب به نقش فرهنگ و اساطیر هر ملت در شخصیت افراد تشکیل‌دهنده آن جامعه می‌پردازد و مفهوم کهن‌الگو را مطرح می کند. در قسمت‌هایی از کتاب می‌خوانیم: «من قبلاً به آنچه مردم‌شناسان “ترس از چیزهای نو” نامیده‌اند اشاره کرده‌ام یک ترس عمیق و خرافی از چیزهای نو در مردم ابتدایی در برابر وقایع مبهم، درست مانند حیوانات وحشی واکنش نشان می‌دهند… این امر را می‌توان به آسانی در واکنش هر فرد در برابر رویاهای خود، وقتی که به اعتراف به یک پندار حیرت‌انگیز مجبور می‌شود، مشاهده کرد.» «در بررسی رویاها دو نکته اصلی باید مورد بررسی قرار گیرند: نخست اینکه رویا را باید مانند یک حقیقت تلقی کرد که کسی درباره آن نباید هیچ‌گونه تصور قبلی بکند، جز اینکه در هر حال به وجهی دارای معنی است، دوم اینکه رویا جلوه‌ای از ناخودآگاه است.»

کتاب انسان و سمبولهایش، به مباحث شناخت ویژگی ضمیر ناخودآگاه و ساختار آن می پردازد و نحوه ی صحیح رفتار مناسب، برای هر دسته را توضیح می دهد. این بخش به اصلی ترین مفاهیم یونگی در رابطه با ناخودآگاه انسان می پردازد و در ادامه ی آن، با ایجاد آگاهی، نحوه ی برخورد شما با ناخودآگاهتان را روشن می سازد. در بخش بعدی کتاب، به شناخت معانی و تحلیل مهمترین نماد های اساطیری، تاریخی و هنری که از دیرباز تا کنون در فرهنگ های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است، می پردازد. به عنوان مثال، نقاشی هایی که در هر بخش از تاریخ، با هدف منتقل کردن پیام هایی خاص، از ذهن آن هنرمند به مخاطب، طراحی و نقاشی می شدند.

در پایان با بررسی، هر کدام از این نماد ها که در ناخودآگاه افراد مختلف وجود دارد، رابطه میان این نماد ها با رفتار و گفتار هر شخص را مورد بحث قرار می دهد.

کتاب از پنج فصل مجزا و یک پیشگفتار تشکیل شده است. در این کتاب، خواننده، به طور خلاصه با اندیشه‌های اصلی یونگ به عنوان پدر علم روانشناسی تحلیلی، آشنا می‌شود.

فهرست مطالب 

  1. کند و کاو در ناخودآگاه
  2.   اساطیر باستانی و انسان امروز
  3. فرایند فردیت
  4.   نمادگرایی در هنرهای تجسمی
  5. وجود نماد در درون تجزیه و تحلیل فردی

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک