عنوان کتاب: اهرم های خوشبختی

نویسنده: تونی رابینز

کتاب اهرم های خوشبختی با عنوان دوم ” چگونه مزرعه سرنوشتمان را گل کاری کنیم؟ ۷ راهکار تاثیر گذار برای دستیابی به پیامدهای عالی” اثری از تونی رابینز است.

در این کتاب ۷ اهرم به شما معرفی می شود تا با به کار گیری آن ها بتوانید کنترل بیشتری بر زندگی خود داشته باشید.

هر اهرم در قالب یک فصل به طور کامل توضیح داده شده است و تمرین هایی نیز در کل کتاب برای کمک به مخاطب وجود دارد.

کتاب اهرم های خوشبختی در کل به این موضوعات می پردازد که اگر شما می خواهید سرنوشت بهتری برای خود رقم بزنید باید یک سری از موارد زندگی را بتوانید تحت نظارت خود در بیاورید و از آن ها غافل نشوید. به عنوان مثال احساسات خود را باید بتوانید کنترل کنید.

قسمت هایی از کتاب

هیچ موفقیت ارزشمندی در زندگی شما وجود ندارد که بی زحمت به دست آمده باشد.

وقتی از موفقیت کسی می رنجید، در واقع این برنامه را به مغزتان وارد می کنید که دستیابی به این موقعیت بسیار بد و ناخوشایند است. شما به مغزتان آموزش می دهید که دستیابی به این سطح از موفقیت به منزله محروم شدن از محبت و توجه دیگران خواهد بود.

هدف از رویارو شدن با مشکلات گوناگون این است که رشد کنیم. در کل باید بگویم فقط و فقط دستیابی به آرزوها یا خواسته های ارزشمندتان به شادی و رضایت خاطر واقعی شما نمی انجامد. زمانی می توانید شادی و رضایت خاطر واقعی را در ژرفای وجودتان احساس کنید که در مسیر تبدیل شدن به انسانی والا مقام گام برمی دارید.

شهامت داشتن به این معنی است که با وجود ترسیدن باز هم گامی کوچک به سوی جلو برداریم.

اگر برای دستیابی به اهداف ارزشمندتان بکوشید، اهداف ارزشمندتان نیز به سوی شما رهسپار خواهند شد. اگر برای انجام دادن برنامه ریزی های مفیدتان اقدام کنید، برنامه ریزی های مفیدتان به نفع شما پیش خواهند رفت. هر گونه اقدام و کار مفید و سازنده ی ما در پایان به ساختن زندگی مان می انجامد.

 

 

 

گردآوری شده در مجله TFE|TIMES