عنوان کتاب: این آینده توست آن را خوب بساز

نویسنده: ورن ویلرایت

با خواندن این کتاب اول، از این که دریابید چقدر می‌توانید درباره‌ی آینده‌تان بدانید، شگفت‌زده خواهید شد. دوم، از این که چقدر می‌توانید بر آینده‌ی خود تأثیر‌گذار باشید، شگفت‌زده خواهید شد. سوم، از این که دریابید می‌توانید بسیاری از اتفاق‌هایی را که غیر‌منتظره و ناخوشایند در انتظار شما هستند، کشف و از آن‌ها جلوگیری کنید، شگفت‌زده خواهید شد. تنها با اندیشیدن به آینده‌ی خود به شیوه‌ای نهادینه یا نظام‌مند، می‌توانید به همه‌ی آن‌ها دست یابید و این همان چیزی است که کتاب حاضر به شما عرضه می‌کند. نظامی که شما را به سوی آفرینش آینده‌ی خودتان هدایت می‌کند و سپس به شما نشان می‌دهد چگونه تصمیم بگیرید و به آینده‌ای که می‌خواهید، دست یابید. آینده‌پژوهی فردی، فرآیندی ساده و گام به گام است که مورد استفاده‌ی هزاران نفر در سراسر جهان قرار گرفته است. شگفتی نهایی زمانی است که درمی‌یابید اندیشه‌ی شما متفاوت شده است. بی‌شک درخواهید یافت آینده، بخشی از تفکرات روزمره‌ی شما شده، آن‌گونه که شما دورنمایی بلندمدت از زندگی و جهان اطراف خود کسب می‌کنید. این، ابزار بسیار ارزشمندی است. اگر جوان یا پیر و یا میانسال هستید، در این کتاب مطالب ارزشمندی درباره‌ی آینده‌ی خود خواهید آموخت.

فهرست مطالب

قدردانی نویسنده
منتظر باشید شگفت‌زده شوید
درآمد
همه می‌خواهند از آینده سر در بیاورند!
نقشه‌ی آینده‌ی شما، مراحل زندگی‌تان
مردم در آینده‌ی شما
روندها و نیروها، پیش‌بینی تغییر در آینده‌ی شما
نیروهای زندگی شما، گذشته، حال و آینده
نیروهای شکل‌دهنده‌ی دنیای شما، جهانی، ملی و محلی
رویدادهایی که زندگی شمار را تغییر خواهند داد
ارزش‌های فردی، راهنمای شما در آینده
واقعیت شما، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها
اکتشاف آینده‌ی شما، توسط سناریوها
ساخت سناریوی پایه
نیروهای پیشران مسیر سناریوهای شما را تغییر خواهند داد
روایت داستان درباره‌ی آینده شما
برنامه‌ریزی راهبردی فردی
چشم‌اندازی از آینده‌ی شما
استراتژی برای دستیابی به چشم‌اندازتان
خلق برنامه‌ی عملیاتی
تجزیه و تحلیل برنامه‌تان
رویدادهای غیر منتظره‌ و برنامه‌ریزی احتیاطی
زندگی کردن با برنامه‌تان
دورنمای بلندمدت زندگی و حرفه‌ی شما
کاربرگ‌های پر نشده برحسب فصل
درباره‌ی نویسنده
منابع

 
گردآوری شده در مجله بیستک