عنوان کتاب بازاریابی عصبی: ۲۱ روش جدید برای ترغیب مشتری به خرید

نویسنده: ژان بقوسیان

کتاب بازاریابی عصبی: ۲۱ روش جدید برای ترغیب مشتری به خرید، به بازاریابان، مدیران و کارآفرینان کمک می‌کند از روش‌های بازاریابی عصبی برای افزایش فروش و موفقیت بیشتر استفاده کنند.

هدف بازاریابی عصبی انتقال بهتر پیام‌های بازاریابی به دیگران و افزایش احتمال خرید توسط مخاطب است که باعث کاهش بودجه بازاریابی و تبلیغات می‌شود.

واژه بازاریابی عصبی بسیار علمی و پیچیده به نظر می‌رسد. همچنین اغلب کتاب‌ها و مقالات به کاربرد بازاریابی عصبی در شرکت‌های بسیار بزرگ و برندهای معروف می‌پردازند. ولی اغلب ایده‌های بازاریابی عصبی در کسب‌و‌کارهای کوچک قابل استفاده است. برخی از آن‌ها بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از چیزی است که تصور می‌کنید. کتاب بازاریابی عصبی، دقیقا برای صاحبان کسب‌و‌کارهای کوچک با بودجه محدود نوشته شده است. البته واضح است که شرکت‌ها و برندهای بزرگ نیز می‌توانند از این مطالب استفاده کنند.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: ورود به مغز مشتری و برملا شدن راز
نکات کلیدی فصل اول
فصل دوم: ورود به دنیای مغز قدیم
نکات کلیدی فصل دوم
فصل سوم: مکالمه با مغز قدیم
نکات کلیدی فصل سوم
فصل چهارم: بازاریابی ۵ بعدی
نکات کلیدی فصل چهارم
فصل پنجم: مدل مشتری در بازاریابی عصبی
نکات کلیدی فصل پنجم
فصل ششم: تاثیر دیگران در تصمیمات
نکات کلیدی فصل ششم
فصل هفتم: ۲۱ ترفند بازاریابی عصبی
نکات کلیدی فصل هفتم
فهرست منابع

گردآوری شده در مجله بیستک