عنوان کتاب: بازگشت به خود؛ خودشناسی از طریق اینیاگرام

نویسنده: یان مورگان کرون، سوزان استبایل

در کتاب بازگشت به خود؛ خودشناسی از طریق اینیاگرام، مطالب متفاوتی را در زمینه انواع تیپ شخصیتی در اینیاگرام به شما آموزش می‌دهد که می‌توانید توسط آن جهان را از دید سایر افراد ببینید و بدانید که آن‌ها چگونه فکر، احساس و عمل می‌کنند.

چیزهایی که در مورد خودتان نمی‌دانید، می‌تواند به خودتان و روابط‌تان صدمه برساند. آیا برای این که بدانید چه کسی هستید و چه ویژگی‌هایی دارید، کمک می‌خواهید؟

انیاگرام یک سیستم شخصیت شناسی تقریبا قدیمی است که با دقتی تعجب برانگیز و باور نکردنی، نمایش می‌دهد که شخصیت انسانی چگونه کدگذاری شده و کار می‌کند؛ چه به لحاظ منفی و چه به لحاظ مثبت، یان مورگان کرون (Ian Morgan Cron) و سوزان استبایل (Suzanne Stabile) در کتاب بازگشت به خود (The road back to you) نگاهی تازه، عملی و کامل به این سیستم شخصیت‌‌شناسی انداخته‌اند.

فهرست مطالب

فصل اول: یک تئوری عجیب برای مبدا ناشناخته
فصل دوم: پیدا کردن نوع شخصیت شما
فصل سوم: نوع هشت، مبارزه‌طلب
فصل چهارم: نوع نُه، صلح‌طلب
فصل پنجم: نوع یک، کمالگرا
فصل ششم: نوع دو، کمک کننده
فصل هفتم: نوع سه، بازیگر
فصل هشتم: نوع چهار، رمانتیک
فصل نهم: نوع پنج، کنجکاو
فصل دهم: نوع شش، وفادار
فصل یازدهم: نوع هفت، خوش‌گذران
فصل دوازدهم: خب، حالا که چی؟ آغاز عشق

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک