عنوان کتاب: بازی بی‌نهایت

نویسنده: سایمون سینک

سایمون سینک در کتاب بازی بی‌نهایت، نگرش برجسته و تازه‌ای را در استراتژی کسب‌وکارها با پرسیدن یک سؤال به نمایش می‌گذارد: آیا شما در حال بازی بی‌نهایت هستید یا یک بازی محدود به برد و باخت؟ او تئوری بازی را مطرح می‌کند تا چگونگی موفقیت بلندمدت کسب‌وکارهای عالی را توضیح دهد. سایمون دریافته است که ایجاد ارزش و سلامتی طولانی‌مدت و رشدی ماندگار و مداوم برای کسب‌وکارها که با بازی بی‌نهایت ممکن می‌شود، تنها چیزی است که برای یک کسب‌وکار باید مهم باشد.

در این کتاب جدید و الهام بخش، سایمون سینک چهارچوبی برای رهبریِ با طرز فکر نامحدود ارائه می کند. اگرچه هیچ یک از ما نمی تواند در مقابل هیجان حاصل کسب سود یا برنده شدن مقاومت کند، اما این دستاوردها به سرعت محو می شوند. در جستجوی یک هدف آرمانی، ما به تصویری از آینده متعهد می شویم که به قدری جذاب است که هفته به هفته، ماه به ماه و سال به سال برای ساخت آن تلاش می کنیم. اگرچه دقیقا نمی دانیم که آن آینده مطلوب چه شکلی خواهد بود، اما تلاش برای ساخت آن به زندگی و کارمان معنا می بخشد.

رهبرانی که طرز فکر نامحدود را انتخاب می کنند، سازمان هایی قوی تر، نوآورتر و باانگیزه تر می سازند. در نهایت، این رهبران همان افرادی هستند که ما را به سمت آینده هدایت می کنند.

فهرست مطالب

چرا این کتاب را نوشتم
پیروزی
فصل ۱) بازی‌های محدود و بازی‌های نامحدود
فصل ۲) هدف آرمانی
فصل ۳) هدف، غیر هدف
فصل ۴) نگهبان هدف
فصل ۵) مسئولیت کسب و کار؛ بازبینی شده
فصل ۶) اراده و منابع
فصل ۷‌) تیم‌های مبتنی بر اعتماد
فصل ۸) زوال اخلاقی
فصل ۹) رقیب ارزشمند
فصل ۱۰) انعطاف‌پذیری وجودی
فصل ۱۱) شجاعت رهبری کردن
سخن پایانی
قدردانی

گردآوری شده در مجله بیستک