عنوان کتاب: کتاب ببخش و بگیر

نویسنده: آدام گرانت

کتاب ببخش و بگیر ، به شما نشان می‌دهد که کمک به دیگران چگونه در دستیابی به موفقیت بیشتر تاثیر خواهد گذاشت. این اثر که در گروه پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک‌تایمز و آمازون قرار دارد، توانسته ایده‌های بسیار جالبی در دانشکده کسب ‌و کار هاروارد خلق کند.

پس از خواندن کتاب ببخش و بگیر  با سه قشر از افراد آشنا می‌شوید: بخشندگان، گیرندگان و حسابگران. گیرندگان افرادی‌اند که همواره منافع شخصی را به منافع گروهی ترجیح می‌‌دهند و حسابگران هم به دنبال بده‌ و بستان‌اند. بخشندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند: بخشندگان از‌خودگذشته که بی‌حساب و کتاب می‌بخشند و بخشندگان ملاحظه‌گر که درهنگام بخشش، نیم‌نگاهی هم به منافع خود دارند. در این کتاب، پژوهش‌های مختلف در حوزه‌های متفاوت نشان داده‌اند که بخشندگان هم در پایین نردبان موفقیت و هم در بالای آن قرار می‌گیرند. آدام گرنت، با مثال‌های فراوان تمایز بین بخشندگان موفق و ناموفق را نشان و به ما یاد می‌دهد چگونه بخشنده‌ای موفق باشیم. هنگام خواندن این پژوهش‌ها به‌شخصه به یاد روابط خانوادگی، دوستانه و کاری‌ام افتادم و هرچه جلوتر رفتم، اطرافیانم را بیشتر شناختم. مطمئنم پس از خواندن کتاب ببخش و بگیر شما هم دید بهتری به خود، دوستان و همکاران‌تان خواهید داشت.

فهرست مطالب

درباره کتاب
درباره نویسنده
مقدمه
فصل اول: چرا و چطور بخشندگان به اوج موفقیت می‌رسند؟
شبکه‌سازی
فصل دوم: همکاری
فصل سوم: ارزیابی
فصل چهارم: تأثیرگذاری
ابراز آسیب‌پذیری
پرسیدن سوال
گفت‌وگو به طور آزمایشی (با دو دلی)
کمک و مشاوره گرفتن از دیگران
فصل پنجم: چگونه می‌توان هزینه‌های بخشنده بودن را مدیریت کرد؟
فصل ششم: استراتژی هوشمند
اگر اعتماد بیش از حد دارید، پس به‌ دنبال صداقت و راستی باشید
بسیار دلسوز هستید؟ حالا باید یک بخشنده منطقی باشید
بسیار خجالتی هستید؟ پس تبدیل به یک مدافع شوید
جلوگیری از سوءاستفاده

گردآوری شده در مجله بیستک