عنوان کتاب: بدی‌های خوب بودن، خوبی‌های بد بودن

نویسنده: جیمز هالیس

کتاب بدی‌های خوب بودن، خوبی‌های بد بودن،  به مخاطبان کمک می‌کند تا نیروهای درونی‌شان را بشناسند و بدانند در مواجهه با نیروهای منفی چه کارهایی از دستشان برمی‌آید؟

حتما برای شما هم پیش آمده است که با دیدن رفتاری عجیب و غریب از فردی که انتظارش را نداشتید، جا خوردید و اعتمادتان را به او از دست دادید. این اصلا بعید و دور از ذهن نیست که دیگران هم چنین حسی نسبت به شما داشته باشند. ممکن است خودتان آن فردی باشید که ناگهان کاری انجام می‌دهید که همه متعجب و انگشت به دهان می‌مانند. دلیلش چیست؟ حتما اگر به این موضوع فکر کنید پیش خودتان می‌گویید امکان ندارد چنین چیزی برایتان پیش بیاید! اما جیمز هالیس، اینطور فکر نمی‌کند. در حقیقت او معتقد است نیروهای زیادی در وجود ما مشغول یه کار هستند که افکار ما را می‌سازند. همان افکاری که منجر به انجام دادن یک اشتباه می‌شوند. اما چرا اینطور می‌شود؟ این همان چیزی است که کارل یونگ و بعد از او جیمز هالیس آن را سایه نامیدند. سایه در روان شماست که به زودی خواهد توانست از این سبک مسائل برای شما ایجاد کند و هیچ راه فراری هم وجود ندارد، زیرا روان شما پتانسیلی دارد که این اتفاقات ناخواسته را رقم می‌زند. اگر دوست دارید با ساز و کار سایه آشنا بشوید یا اگر از فکرهای دوگانه‌ای که در سرتان است خسته شده‌اید، راه درستی آمده‌اید. جیمز هالیس این موضوع را در کتاببدی‌های خوب بودن، خوبی‌های بد بودن می‌شکافد و با توضیحاتش شما را قانع می‌کند.

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه: مواجهه‌هایی با سایه
فصل اول: سایه‌های مختلف روح
چهار شکل بروز سایه
فصل دوم: سرگشتگی پائول
«اگر چه می‌دانم کار خوب کدام است
فصل سوم: برخورد ناگهانی با خودمان
سایه شخصی
فصل چهارم: افسوس‌ها
حملات سایه در زندگی روزانه
فصل پنجم: دستورکار پنهان
سایه در روابط نزدیک
فصل ششم: یک، هزار می‌شود
سایه جمعی
فصل هفتم: کوچک‌ترین مخرج مشترک
سایه‌های سازمانی
فصل هشتم: لبه تاریک پیشرفت
سایه نوگرایی
فصل نهم: تاریکی درخشان
سایه مثبت
فصل دهم: سایه/ کار
مواجهه با خود تاریک‌ترمان
مراجع

گردآوری شده در مجله بیستک