عنوان کتاب: برنامه‌ریزی به روش بولت ژورنال

نویسنده: رایدر کارول

کتاب “برنامه‌ریزی به روش بولت ژورنال” نوشته رایدر کارول است. بولت ژورنال روشی است که با آن می‌توانید کنترل زندگی‌تان را به‌دست بگیرید، برنامه‌ریزی کنید، زمانتان را مدیریت کنید، به اهدافتان برسید و در کل زندگی‌تان را بهتر کنید.

استفاده از این روش با نوشتن در یک دفتر خالی شروع می‌شود. مهم‌ترین تفاوت بولت ژورنال با دیگر روش‌های برنامه‌ریزی انعطاف بالای آن است. این دفتر برای شما یک‌جور است، برای یک معلم جور دیگر و برای یک مدیر شرکت یک‌جور کاملاً متفاوت! شکل این دفتر حتی برای خود شما هم در طول سال‌های مختلف تغییر می‌کند. همان‌طوری‌که تابستان هجده‌سالگی آدم با تابستان سی‌سالگی او متفاوت است. بولت ژورنال را در هیچ مغازه‌ای نمی‌فروشند، چون در اصل یک دفتر برنامه‌ریزی ازپیش‌طراحی‌شده نیست. بولت ژورنال روشی است که آن را یاد می‌گیرید و بعد خودتان دفتر مخصوص خودتان را درست می‌کنید. این کتاب قرار است به شما، هرکسی که هستید و هر شرایط و شخصیتی که دارید، چارچوب اصلی بولت ژورنال را بیاموزد تا با استفاده از آن بتوانید دفتری متناسب با خودتان، برای بهتر شدن خودتان درست کنید.

فهرست مطالب

مقدمۀ مترجم
بخش اول: آماده‌سازی
پیشگفتار
وعده
راهنما
چرایی
خالی‌کردن ذهن از افکار اضافی
دفترها
با دست نوشتن
بخش دوم: سیستم
ثبت سریع
عنوان و صفحه‌بندی
بولت‌ها
وظایف
رویدادها
یادداشت‌ها
نشانه‌ها و بولت‌های شخصی‌شده
مجموعه‌ها
روزنگار
ماه‌نگار
آینده‌نگار
فهرست
مهاجرت
یک نامه
بخش سوم: عمل
شروع‌کردن
بازتاب
معنا
اهداف
قدم‌های کوچک
شکرگزاری
کنترل
تشعشع
پایداری
ساختارشکنی
سکون
نقص
بخش چهارم: هنر
مجموعه‌های شخصی
طراحی
برنامه‌ریزی
فهرست‌ها
برنامه‌های زمانی
ردیاب‌ها
شخصی‌سازی
جامعۀ بولت ژونال
بخش پنجم: پایان
روش صحیح استفاده از بولت ژورنال
کلمات جدا‌کننده
سؤال‌های متداول

 

گردآوری شده در مجله بیستک