عنوان کتاب: برند بافی شخصی

نویسنده: محمدرضا طاهری

برند بافی شخصی برگرفته از “مدل کرم ابریشم” کتابی است در حوزه‌ی برند شخصی؛ موضوعی که امروز خواهان زیادی دارد.

برند شخصی چیست و چگونه می‌توان آن را بافت، اهتمامی است که مولف این کتاب با تیزبینی خلاقانه جد و جهد کرده است معتقد است که برند ساختنی نیست بلکه، بافتنی است.

برندبافی شخصی از همان ابتدا با مطالعه‌ی موردی شروع شده است که شفافیت، بلندپروازی، هوشمندی و مولف کتاب را معرفی می‌کند. نویسنده‌ی کتاب از مفهوم “استعاره‌ی کرم ابریشم”  در آن استفاده کرده است. اینگونه به نظر می‌رسد که کرم ابریشم برپایه‌ی مطالعات جانورشناسی، درس‌آموزیهای فراوانی برای برند شخصی دارد. همچنین مولف کتاب “برندبافی شخصی” از هر فرصتی برای داستان‌گویی و داستان‌سرایی بهره‌مند شده است. استفاده از اشعار و ضرب‌المثلها، اهرم پرقدرت دیگری است که کتاب از آن بخوبی استفاده کرده است.

به طور کلی این کتاب کوشیده است تا با به کارگیری این ابزارها، بر اصول و قواعد یادگیری رفتار کند تا هرچه بیشتر مطالب در حافظه به خاطر آید و در ذهن پردازش شود.

یکی از ویژگیهای متمایز کتاب، وجود فصلی با عنوان “کتاب کار” است که خواننده در آن به جای مطالعه‌ی صرف، تمرینهایی را انجام می‌دهد.

پایان کتاب نیز با اینفوگرافی خاتمه می‌یابد. چنین کوششی سبب خواهد شد که خواننده، با یکبار مطالعه‌ی این کتاب، بخش زیادی از محتوای کتاب را در حافظه و ذهن خود نگه دارد.

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک