عنوان کتاب: بندباز

نویسنده: ساسان حبیب وند

بندباز، سفری بی سابقه به دنیای خویش است، سفری که نگاهی تازه را به خود و به زندگی در خواننده متولد می کند. بندباز به دنبال رسیدن به شادمانی و آزادی درونی در سایۀ رشد و آگاهی است. محور داستان گفتگوهای میان یک معلم و دانش آموز است که در آن بحث ها و پرسش هایی دربارۀ مفاهیم اساسی زندگی مطرح می شود. از جمله این که “من کیستم؟” “خوب و بد چیست؟” و “چه چیز وجود انسان را به رنج و نفرت دچار می کند؟” در کنار آن اتفاقات دیگری در مسیر داستان رخ می دهد که عمدتا جنبۀ سمبلیک و معنادار دارند. کتاب “بندباز” سعی دارد چگونگی تولد رنج های آدمی را از تولد تا بزرگسالی ریشه یابی کند و علل و عوارض آن را نشان دهد. بحث های کتاب از مسألۀ ارتباط  نادرست جامعه با فرد شروع می شود و بعد به موضوع تحمیل ارزش ها و باورهای کاذب به روان انسان می پردازد. ابتدا نمونه هایی از ارزش های کاذب معرفی و تحلیل می شود سپس نشان داده می شود که تحمیل این باورهای متناقض چگونه منجر به تولد پدیده ای می شود که “خودباختگی” نام دارد. سپس عوارض این مسأله که عبارتند از ترس، نفرت، خود فریبی، حسادت، خشم و غیره یک به یک بررسی می شود و گرفتاری های ناشی از آنها به تصویر کشیده می شود. کتاب تلاش کرده تا برای نخستین بار بینش خودشناسی را از حالت مجموعه ای از مباحث پراکنده درآورد و خودشناسی را به عنوان یک نظام ارگانیک و منظمِ شناختی سامان دهد. یکی از جذابیت های کم سابقه در این اثر، تلفیق صمیمانه ای از دو فضای غرب مدرن و  شرق کهن در سایه یک دغدغه جهانی و بشری است و آن، جستجوی حقیقت و اصالت خویش است. در این کتاب از علوم، فلسفه و عرفان شرق و غرب برای جستجوی حقیقت استفاده شده است. بخصوص دیدگاه های عرفانی مولانا بهمراه چند داستان جذاب از مثنوی جایگاه خاصی در کتاب دارند. کتاب «بندباز» را می توان بازخوانی نوین و امروزی از پیام مولانا دانست. کتاب، راه رهایی انسان را از بن بست رنج و خودباختگی، در پی بردن به باورهای نادرست و رسیدن به آزادی فکری و درونی می داند. به دلیل آنکه موضوعات کتاب بندباز برای مخاطب نا آشنا با مباحث خودشناسی، کم و بیش تازگی دارد، علاوه بر مقدمه ای گویا، فهرستی موضوعی- تشریحی برای کتاب طراحی شده تا خواننده در نگاه اول بتواند به محتوای کتاب پی ببرد.

فصل اول: سرگیجه

(در فصل نخست، سفر خود را با داستانی زیبا از مثنوی آغاز می کنیم و به موضوع تلاش جامعه در کنترل فرد می پردازیم)

خربرفت (داستانی از مثنوی)

از واقعیت تا تعبیر

فصل دوم: راز بـقا

(در فصل دوم به ریشه های تاریخی و زیستی مسأله می رویم. سپس ترفندهای جامعه را برای مطیع کردن انسان می بینیم.)

“زبان کاذب”

“برچسب”

فصل سوم: یکی نبود

(در فصل سوم می بینیم که ارزش های متناقض چه فشارهایی به وجود ما وارد می کنند.)

تعبیرهای سردرگم

سیاست چماغ و الاغ!

“سوپرمن”

عینک دودی

فصل چهارم: رنج های نقاب

(در فصل چهارم شاهد تولد پدیده ای بنام “من بیرونی” و مشکلات آن در وجود خود هستیم. سپس واکنش های روان انسان را در برابر این موجود تحمیلی می بینیم.)

مقصدی برای نرسیدن!

ذهن و بار هویت

“من بیرونی” و مکانیزم های درونی

ترس

خشم

حسادت

غرور

خودفریبی

هم هویتی

ملامت

فصل پنجم:‌ آفیس

(در فصل پنجم شگردهای القاء من بیرونی یا نفس را بعنوان یک هویت بیگانه می شناسیم)

حکایت مرد گلخوار (از مثنوی)

مقایسه

تحقیر

تعریف و تمجید

داستان برده ها

 فصل ششم:‌ سیرک

(در این فصل می بینیم که از تولد “نفس” در وجود ما چه مشکلاتی بر روح ما تحمیل  می شود.)

ناله نی

تضاد

عدم اعتماد به نفس

برون ریشگی

فرافکنی

در پی سراب

بر پشت اسب رم کرده

فصل هفتم: صندلی راحتی 

(سرانجام “من” را زیر ذره بین نگاه کنجکاو خود می گذاریم و راه خلاصی از چنگال نفس را بررسی می کنیم)

من کیستم؟‌

تریاک

حقیقت چیست؟‌