عنوان کتاب: بنوییس تا اتفاق بیفتد

نویسنده: دکتر هنریت کلاوسر

دکتر هنریت آن کلاوسر در کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد توضیح می دهد که به چه دلیل نوشتن اهداف می تواند نخستین گام برای رسیدن به اهداف در زندگی باشد. در کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد ، داستان هایی را در مورد انسانن هایی معمولی خواهیم خواند که شاهد معجزه های کوچک و بزرگ در زندگی خود بوده اند که تنها با روی کاغذ آوردن رویاهایشان رخ داده اند.

رهنمودهای واقع بینانه و تمرین های آسانی که کلاوسر در کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد آورده است بی تردید باعث شکوفایی خلاقیت ما خواهند شد. طولی نمی کشد که بلیت موفقیت خود را خواهید نگاشت.

قسمت هایی خواندنی از کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد

زمانی که اهداف‌ تان را می‌ نویسید، از مغزتان انواع مطالب جدید، عقاید انرژی‌ زا و طرح‌ های مختلف تراوش خواهد کرد. اینها خبرهای خوبی هستند، اما اگر آنها را ضبط یا مرور نکنید، بهترین نقشه‌ ها و طرح‌ های شما به دست فراموشی سپرده خواهند شد.

بعضی‌ها دفتر خاطرات دارند؛ بعضی‌ها افکار خود را روی دستمال، پشت پاکت‌ های نامه، تکه کاغذهای بریده شده از یک دفتر یا هر تکه کاغذ دیگری که دم دست باشد می‌نویسند. نگران نوع کاغذی که استفاده می‌ کنید یا اینکه باید در یک دفتر بنویسید یا روی یک تکه کاغذ نباشید. هر نوع کاغذی اعم از خط دار یا بی‌خط، گران یا ارزان، در یک دفتر یادداشت یا جدا از آن، و با هر نوع خودکاری – یا مدادی – با هر رنگی مناسب است. تنها قانون من این است که هر بار چیزی می‌نویسید زیر آن تاریخ بزنید.

تا ندانی چه می خواهی نمی توانی به آن برسی. نوشتن باعث می شود تصور روشنی از خواست خود پیدا کنی. خدا می تواند چیزی را که می خواهی به تو بدهد اما خودت باید به روشنی بدانی که چه می خواهی.

اگر نمی دانید چه می خواهید، نوشتن را شروع کنید. نوشتن، مفهومی واقعی خود را خواهد ساخت.

وقتی می نویسیم قدر و ارزش چیزهایی را که بعدا به دست می آوریم، می فهمیم، اما وقتی نمی نویسیم مانند این است که پیروزی های کوچک را نادیده گرفته، آن ها را فراموش کرده و عادی تلقی می کنیم. این گونه به مرور قدرناشناس می شویم.

اگر شما نیت چیزی را با فکر و احترام و دقت در سر داشته باشید، حتما به آن دست پیدا خواهید کرد.

چرا خدا باید به تو بیشتر بدهد در حالی که تو در مقابل آنچه که داری ناسپاسی می کنی؟

فهرست مطالب

فصل ۱: بنویسید تا اتفاق بیافتد
فصل ۲: بدانید چه می‌خواهید: مشخص کردن اهداف
فصل ۳: جمع‌آوری ایده‌ها: جعبۀ پیشنهادات برای مغز
فصل ۴: آماده دریافت باشید
فصل ۵: شناخت ترس‌ها و احساسات
فصل ۶: رها شوید: نوشتن برای آشکار ساختن
فصل ۷: راحت انجامش دهید: فهرست کنید
فصل ۸: روی نتیجه تمرکز کنید
فصل ۹: محیط پیرامون خود را تغییر دهید
فصل ۱۰: زندگی روزمرۀ خود را به صورت نمایشنامه بنویسید
فصل ۱۱: به یک فرد متعهد تبدیل شوید
فصل ۱۲: اهداف را بچینید: موانع را بردارید
فصل ۱۳: گروهی درست کنید: چه چیزی و در چه زمانی
فصل ۱۴: ابتکار عمل داشته باشید
فصل ۱۵: نامه‌ای به خدا بنویسید
فصل ۱۶: مقاومت معنا دارد
فصل ۱۷: یک سبک ایجاد کنید
فصل ۱۸: رها شوید، تعادل ایجاد کنید
فصل ۱۹: شکرگزار باشید
فصل ۲۰: بررسی شکست‌ها

 

 

 

گردآوری شده در مجله TFE|TIMES