عنوان کتاب: بهترین سال زندگی تو

نویسنده: دارن هاردی

در این کتاب دارن هاردی راهنماییتان می کند که چگونه تمام مشکلات احتمالی را برطرف کنید و مطمئنا فرمول ارزشمندی برای رسیدن به اهداف اصلی و رویاهایی که در سردارید در اختیاراتان قرار می دهد.پس همین الان به آیینه نگاه کنید و با خود قبلی تان خداحافظی کنید؛زندگی تان از امروز تغییرات زیادی را به خودش می بیند.

حالا وقت اش است که رفتارهای جدیدتان را پایه ریزی کنید و مهارت های جدیدتان را به بقیه نشان دهید تا با عملکردجدیدی به اهداف بزرک امروزتان برسید.
برای رقابت آماده اید؟اگر عزمتان را جزم کرده اید دارن هاردی در این کتاب قول میدهد و تضمین میکند تا به اهداف تان برسید.
تعهدنامه تان را پرکنید و زیرش امضا بزنید ؛متعهد بودن مثل باردار بودن
است ؛یا هستید یا نیستید
حالا وقتش شده که بهترین سال زندگی تان را برنامه ریزی و زندگی کنید.

تمرکز و ثبات یکی از مهم ترین اصول رسیدن به موفقیت است.
نکته ای که اغلب مردم توجه نمیکنند این است که اگر رژیم ثابتی را که به زندگی شان داده اند متوقف کنند،خیلی سریع باعث از تکاپو افتادنشان می شوند و این یک تراژدی واقعی است.بهایی که برای برگرداندن انرژی از دست رفته تان باید بدهید،خیلی گزاف است و به قیمت، انرژی و تلاش بیشتر تمام خواهدشد و بعد از صرف تمامی این موارد به جایی برمیگردید که در آن بوده اید.

اگر تلاشی استوار و مداوم را در دستور کارتان برای رسیدن به اهداف تان قراردهید، آن زندگی را که برای خودتان تصور میکنید،کاملا تغییر خواهید داد.یک لحظه بی ثباتی،یک انتخاب ناآگاهانه فقط روی یکی از کارهایتان تاثیرنخواهد گذاشت، بلکه تکاپویتان راهدف می گیرد و کل روند کاری تان را مختل می کند.

فرق یک رویا و هدف در پیاده سازی اش است.پس بنویسید و شروع کنید به خلق آن.یک طرح ویژه برای رسیدن به هدفی که در فکر دارید؛ حالا وقت فرمول نویسی طرح استراتژی تان در عمل است.

فهرست مطالب

مقدمه
راهنما
قدم اول: «چرا» مهم‌تر از «چگونه» است
قدم دوم؛ سالی که گذشت
قدم سوم؛ پایه‌های موفقیت
قدم چهارم؛ برگه‌ی تعادل شما
قدم پنجم؛ طراحی بزرگ
قدم ششم؛ عامل جادویی برای رسیدن به اهداف
قدم هفتم؛ طرح عملی شما
قدم هشتم؛ دست به کار شوید!
کاربرگ
قدم اول: تعهدنامه
قدم دوم؛ سالی که گذشت
قدم سوم؛ شکرگزاری
قدم چهارم؛ ارزیابی زندگی
قدم پنجم؛ طراحی بزرگ
قدم ششم؛ عامل جادویی
قدم هفتم؛ طرح عملی من
قدم هشتم؛ دست به کار شوید!
سیستم مدیریت موفقیت شما
سیستم مدیریت دستاوردها: هفتگی
سیستم مدیریت دستاوردها: ماهانه
سیستم مدیریت دستاوردها: فصلی
یادداشت‌ها

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک