عنوان کتاب: تاریخ ایران مدرن

نویسنده: یرواند آبراهامیان

حتما این نقل قول معروف را شنیده‌اید که می‌گوید: «ملتی که تاریخ خود را بلد نباشد، مجبور به تکرار آن است». ممکن است کمی عجیب یا حتی ترسناک به نظر برسد، اما خوشبختانه یا متأسفانه، واقعیت دارد. یادگیری تاریخ، فقط مربوط به دوره‌ی مدرسه و امتحانات نیست، همه‌ی ما باید حداقلی از تاریخ خود را بدانیم و از آنچه بر ما و باقی کشورها گذشته‌ است باخبر شویم تا تاریخ تکرار نشود. یرواند آبراهامیان، استاد ایرانی-ارمنی کالج باروک آمریکا، یکی از بزرگ‌ترین تاریخ‌نگاران خاورمیانه‌ی معاصر است. او با تسلط خوبی که به مسائل و جریان‌های معاصر در خاورمیانه دارد، موفق به نوشتن کتاب‌هایی شده‌ است که از لحاظ آکادمیک دارای ارزش بالایی هستند و جزو منابع درسی به‌شمار می‌روند. درمیان کتاب‌های آبراهامیان، «تاریخ ایران مدرن» و «ایران بین دو انقلاب»، نزد مخاطبان عام ایرانی از شهرت بیشتری برخوردارند و بسیاری از تاریخ‌دوستان، او را با این کتاب‌ها می‌شناسند.

آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن، به بررسی وقایع و رویدادهای تاریخی دوره‌ی قاجار تا سال‌های بعد از انقلاب ۵۷ پرداخته‌ است.

یرواند آبراهامیان، در ارزیابی ریشه ای تاریخ معاصر ایران مدرن، افزون بر بررسی جامع سده بیستم، موضوعاتی نظیر اکتشاف نفت، دخالت های خارجی، نقش دودمان پهلوی و همچنین انقلاب ۱۳۵۷ و زایش جمهوری اسلامی را مورد واکاوی دوباره قرار داده است. ایران در این بین تجربیات دیگری را نیز از سر گذرانده است که از جمله می بایست به جنگ خانمان سوز عراق، دگرگونی های جامعه در سه دهه? اخیر و از همه تازه تر، توسعه و گسترش دولت و مبارزه برای قدرت در میان نخبگان قدیمی، روشنفکران و طبقه متوسط تجاری اشاره کرد.

فهرست مطالب

  • فصل اول : شاهان مستبد
  • فصل دوم: رفرم، انقلاب و جنگ بزرگ
  • فصل سوم: سیاست مشت آهنین رضاشاه
  • فصل چهارم: فترت ناسیونالیستی
  • فصل پنجم: انقلاب سفید
  • فصل ششم: جمهوری اسلامی